You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Velfærdsaftalen på ældreområdet

Viborg Kommune sættes de kommende tre år fri fra bureaukrati og regulering på ældreområdet.

Seniortopmøde

Som et led i den nyligt indgåede Velfærdsaftale inviterer vi til Seniortopmøde den 2. november 2021 kl. 16.00-20.00 i Tinghallen.

Vi vil gerne høre din mening om, hvad det gode ældreliv er. Det vil vi bruge til at skabe den bedst mulige ældrepleje med tryghed og livsglæde for både ældre og deres pårørende.

Alle er velkomne, og du behøver ikke være senior endnu.

Program

Dørene åbnes kl. 14.00, hvor du har mulighed for at snakke om det gode ældreliv med de andre deltagere og repræsentanter fra Viborg Kommune.

Fra kl. 16.00:

  • Velkomst v/borgmester Ulrik Wilbek
  • Information om Velfærdsaftalen i Viborg Kommune v/Lone Langballe
  • Præsentation af resultater og viden på baggrund af inddragelse af borgere og medarbejdere
  • Workshops
  • Aftensmad og underholdning ved Grand Prix-vinder Jørgen Olsen fra Brødrene Olsen 
  • Afrunding og den videre proces

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig, enten på linket nedenfor eller på tlf. 21 99 79 73. 
Frist for tilmelding den 26. oktober 2021. 

Jørgen Olsen beretter fra et langt liv i musikbranchen og underholder med nogle af sine største hits på Seniortopmødet.

Velfærdsaftalen

Viborg Byråd har besluttet at indgå en aftale med Regeringen: Sammen med Middelfart og Langeland kommuner sættes Viborg de kommende tre år fri fra bureaukrati og regulering på ældreområdet. Viborg Kommune er én af kun syv kommuner, der de næste tre år tilbydes at indgå en såkaldt velfærdsaftale med regeringen på tre af de store velfærdsområder: Skole, dagtilbud og ældre.

Inddragelse af borgere og ansatte

En væsentlig del af velfærdsaftalen er, at borgere, ansatte og andre med interesse for, hvordan det gode ældreliv kan udvikles, bliver inddraget i arbejdet og er med til at pege på, hvor der bedst kan sættes ind.

Ældre- og Aktivitetsudvalget vil i løbet af efteråret inddrage både borgere og medarbejdere, som skal give kommunen inspiration til, hvordan de friere rammer kan udnyttes. Det vil ske i to sideløbende forløb. I det ene gennemføres samtaler med 150-200 borgere om det gode ældreliv. I det andet skal ledere og medarbejdere pege på konkrete forslag til, hvor ældreplejen skal sættes fri af reglerne.

 

Fakta om velfærdsaftalen

  • En velfærdsaftale er en ny, samarbejdsbaseret vej til at udvikle velfærden og skabe større lokalt handlerum. De friere rammer modsvares af en pligt til at levere tydeligere resultater i den velfærd, som borgerne modtager.
  • Velfærdsaftalen på ældreområdet blev indgået i Folketinget i efteråret 2021. Den vil danne rammen for arbejdet de næste tre år.
  • I Viborg Kommune er det Ældre- og Aktivitetsudvalget, der forestår arbejdet med velfærdsaftalen. Det er byrådet, der har ansvaret for velfærdsaftalen, og derfor træffer byrådet beslutning i sager vedrørende velfærdsaftalen efter indstilling fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.

Læs Forslag til Lov om velfærdsaftaler på ældreområdet