You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Input fra borgerne

Læs mere om de input, vi har fået fra borgerne i forbindelse med Seniortopmødet og borgermøder om det gode ældreliv.

Borgermøder om det gode ældreliv

I løbet af foråret 2022 blev borgerne i Viborg Kommune inviteret til 2 borgermøder i henholdsvis Bjerringbro og Møldrup.

Begge borgermøder var velbesøgte, og der var en meget engageret debat omkring bordene, da det var tid til at komme med ideer og input til det gode ældreliv.

2 tydelige temaer

Af de mange ideer, der kom på bordet til borgermøderne, var der to tydelige temaer, der gik igen:

 • Transport
  Der efterspørges billige og fleksible transportformer
 • Boformer
  Mulighed for at skabe mindre og centralt beliggende boliger, som også opfylder ønsket om, at nogle gerne vil bo tættere på andre og med fælles faciliteter.

De to temaer arbejdes der videre med, og der er igangsat en række undersøgelser indenfor områderne. Bl.a. er det planlagt at se grundigt på emnet kørsel – her vil vi i løbet af 2023 se på de mange forskellige kørselsordninger, der findes for ældre borgere.

Derudover blev der på borgermøderne efterspurgt et bedre overblik over aktiviteter målrettet ældre borgere i kommunen. Derfor er der nu igangsat en afdækning af mulige teknologiske løsninger med inspiration i Viborg Kommunes Det sker kalender.

Seniortopmøde om det gode ældreliv

Omdrejningspunktet på Seniortopmødet var 5 forskellige workshops, hvor deltagere kunne drøfte betydningsfulde temaer for det gode ældreliv:

 • Den gode ældrepleje - sådan vil jeg gerne hjælpes, når jeg får behov for det
 • Boligen - sådan drømmer jeg om at bo  
 • Mobilitet og transport - hvordan kommer jeg rundt?  
 • Oplevelser og fællesskab  
 • Selvbestemmelse og livskvalitet - jeg vil mødes ligeværdigt

450 deltagere kom med input

De mange deltagere på Seniortopmødet havde gode input til det videre arbejde, heriblandt:

 • Mindre tid til dokumentation og mere tid til at snakke
 • Brug de ældres ressourcer til frivilligt arbejde
 • Et ældrehus, hvor man kan samles om forskellige aktiviteter.

Læs opsamlingen af input og ideer, som blev givet i workshops, via postkort og breve. Her finder du også en række af de konkrete forslag til tiltag, som blev fremsat på seniortopmødet.