You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Velfærdsteknologi og digitalisering

Velfærdsteknologi og digitalisering er med til at skabe fremtidens løsninger. Vi arbejder fokuseret med at afprøve og implementere nye teknologier, der gør livet nemmere for borgere og medarbejdere og samtidig gør arbejdsgange mere effektive.

Indenfor Social, Sundhed & Omsorg er det vores ambition at arbejde med behovsbestemt udvikling af teknologiske og digitale løsninger.

Vi er på forkant med udviklingen og har mod til at fejle, hvilket bliver understøttet af et digitalt mindset, hvor vi går fra at have kompetencepersoner, til at alle er digitalt tænkende.

Sammenhængsmodellen

Vi arbejder med udgangspunkt i sammenhængsmodellen og arbejder derfor på tværs, når det giver mening og skaber værdi. Indsatser og projekter ses på tværs af Social, Sundhed & Omsorg, og sekretariatet har en rolle i at tænke tværgående, bringe erfaringer videre og oversætte problemstillinger fra ét område til et andet.

Vision

Det er vores vision at arbejde med løsninger, der:

  • Skaber værdi og sammenhæng for borgere/brugere
  • Sikrer optimal ressourceudnyttelse på tværs af hele organisationen
  • Afhjælper fremtidens udfordringer