You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ergoterapeut

Ansættelsessted

Genoptræning, Stoholm, Viborg

Tiltrædelse

1. august 2023

Ansøgningsfrist

19.06.2023

Opret ansøgning

Brænder du for neurologisk genoptræning, og har du lyst til et job, hvor du har stor indflydelse på din arbejdsdag, forventes at tage ansvar og har mulighed for at være en del af et fagligt udviklende miljø, så er du måske vores nye ergoterapeut i Genoptræning, Sundhed, Viborg kommune

Stillingen er en fast stilling på 37 timer/uge med mulighed for individuel tilpasning pr. 1.august 2023.


Vi kan tilbyde dig
 • at blive en del af et erfarent og robust ergoterapeutteam, som er nysgerrige på, hvad der rører sig og hvordan vi fortsat udvikler ergoterapeutiske praksis i forhold til kerneopgaven, og du kan være med til at præge udviklingen
 • at blive en del af en organisation, hvor vi prioriterer kompetenceudvikling
 • ansættelse som selvtilrettelæggende
 • at blive en del af den tværfaglige indsats på hjerneskadeområdet, herunder mulighed for neurologisk sagssparring
 • en kontaktperson og et grundigt introduktionsforløb


Dine primære arbejdsopgaver
 • genoptræning og behandling af borgere efter Sundhedslovens §140, primært indenfor målgruppen med erhvervet hjerneskade
 • genoptræningen retter sig ofte imod struktur, energiforvaltning og tilbagevenden til arbejde og daglige aktiviteter
 • samarbejde med pårørende
 • samarbejde med bl.a. ergo- og fysioterapeutkolleger, plejepersonale, beskæftigelsesfaglige medarbejdere, logopæd og hjerneskadekoordinator
 • dokumentation af genoptræningsforløb, samt deltagelse i tværgående koordineringsmøder på hjerneskadeområdet
 • koordinering af opgaver i det nære team, samt i ergoteamet på tværs af hele Genoptræning
 • genoptræningen foregår ofte i borgerens hjem, du skal derfor påregne en del kørsel


Vi forventer, at du
 • har erfaring med genoptræning indenfor det neurologiske område
 • har lyst til at arbejde med andre målgrupper, da du også vil skulle varetage genoptræningsforløb af andre målgrupper
 • har lyst til og erfaring med tværfagligt samarbejde
 • kan arbejde selvstændigt, være tovholder på borgers forløb, og har lyst til at tage ansvar for at arbejde målrettet med de enkelte borgeres genoptræningsforløb
 • har gåpåmod og udviser fleksibilitet
 • kan inspirere til udvikling og samarbejde, samt være med til at udvikle vores opgaveløsning, der er præget af stigning i både antal og kompleksitet
 • er idérig, engageret, handlingsorienteret og fagligt velfunderet


Om Genoptræning
 • der er ansat ca. 30 fysioterapeuter og 8 ergoterapeuter
 • terapeuterne er selvtilrettelæggende. De er organiseret i 3 teams med stort dagligt ansvar for koordinering, opgavedeling og samarbejde med relevante interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • vi løser opgaver bredt indenfor genoptræning og behandling. Målgruppen er borgere udskrevet fra hospitalet med en genoptræningsplan (§140) samt vederlagsfri fysioterapi (§140a).
 • flere terapeuter arbejder målrettet på generalistniveau, men derudover har vi flere specialer i de forskellige teams. Blandt andet indenfor neurologi, amputation og dysfagi.
 • 5 ergo- og 5 fysioterapeuter arbejder med det neurologiske område, men alle varetager også andre genoptræningsforløb


Om arbejdspladsen
 • du vil være tilknyttet Team Blichergården/Stoholm. Teamet dækker en stor del af Viborg by samt hele den vestlige del af Viborg kommune
 • teamet har fælles kontor på Blichergården i Viborg, og dækker centrene derudover Banebo, Birkegården i Stoholm og Frederiks dagcenter
 • du bliver en del at et engageret og dygtigt terapeut-team bestående af 8 fysioterapeuter og 4 ergoterapeuter
 • du har høj grad af indflydelse på tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde, men forventes også at have øje for den fælles opgaveløsning i Genoptræning
 • alle stillinger i Viborg kommune opslås på 37 timer/ugen, der vil være mulighed for individuel tilpasning, hvis der ønskes færre timer
 • løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst


Ansøgning
 • Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til teamleder Mie Tholstrup på telefon 20 69 55 40 eller ergoterapeut/TR Mette Gerning på telefon 41 71 95 62.
 • Ansøgningsfrist mandag den 19. juni 2023. Vi afholder ansættelsessamtaler fredag den 23. juni 2023.

Kontakt

Mie Havskov Tholstrup - 20 69 55 40
Mette Jørgensen Gerning - 41 71 95 62