You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Planlægger

Ansættelsessted

Strategi og Udvikling, Viborg Rådhus

Tiltrædelse

1. maj 2023

Ansøgningsfrist

26.03.2023

Opret ansøgning
Viborg Kommune søger planlægger til Strategi og Udvikling

Vil du spille en nøglerolle i den grønne omstilling i landets næststørste kommune?

Den grønne omstilling står højt på dagsordenen, og planlægning for vedvarende energianlæg (VE-anlæg) er en prioriteret opgave. Viborg Kommune er pt. i gang med en række ambitiøse sol- og vindenergiprojekter, herunder planlægning for en stor energi-ø på land, som virksomheden BioCirc ønsker at opføre syd for Tjele Langsø.

I efteråret vedtog byrådet DK2020 klimaplan, hvor opførelse af yderligere VE-anlæg spiller en central rolle. Vi søger derfor en dygtig planlægger til at understøtte den grønne omstilling.

Om os
I Plan og Byggeri arbejder vi effektivt og udviklingsorienteret med fokus på at skabe gode rammer for byudvikling og vækst.

Plan og Byggeri består af 3 afdelinger: Byggeri, Byplan samt Strategi og Udvikling. 

Du vil indgå i Strategi og Udvikling, der består af 16 engagerede medarbejdere, hvis primære arbejdsområde er:

Strategisk Planlægning
 • VE-anlæg
 • Klimasekretariat
 • Kommuneplanlægning i byer og for det åbne land
 • Planstrategi
Byudvikling:
 • Udbud og grundsalg
 • Midtbyudvikling
 • Arealudvikling
 • Helhedsplaner og mulighedsstudier
Landdistriktsudvikling
 • Lokale udviklingsplaner
 • Områdefornyelse
 • Støttet byggeri
 • Puljer
Vi er dygtige til at samarbejde med både vores kolleger i Viborg Kommune og med eksterne organisationer, private investorer, almene boligselskaber, fonde, lokalråd og mange flere.

Dine opgaver
Du skal primært arbejde med planlægning og miljøvurdering for VE-anlæg. Du vil få rollen som projektleder og forestå både den eksterne dialog med projektudvikler og rådgivere samt den interne koordinering i forhold til andre faggrupper i Teknik & Miljø. Du vil desuden indgå i løsningen af afdelingens øvrige planopgaver, hvor opgaveløsningen sker i et tæt samarbejde med områdets øvrige afdelinger og på tværs af Teknik & Miljø.

Vi forventer, at du:
 • har en relevant uddannelse (ingeniør, landinspektør, arkitekt, urban designer, geograf el.lign.)
 • har erfaring med kommune- og lokalplanlægning
 • har erfaring med miljøvurderinger af planer og projekter
 • har interesse for og lyst til at arbejde med den grønne omstilling samt klima- og energiplanlægning
 • kan håndtere komplekse projekter i tæt samarbejde med projektudviklere og private rådgivere
 • evner at sætte dig ind i nye arbejdsgange og tage selvstændigt ansvar i opgaveløsningen
 • har gode formidlingsevner
 • har lyst til at arbejde i et tværfagligt miljø med bidrag til helhedsorienterede og fleksible løsninger
 • har masser af godt humør og socialt engagement
Vi tilbyder:
 • en fastansættelse med mulighed for selv at være med til at forme egen stilling
 • et arbejde i en værdibaseret organisation
 • muligheder for faglig udvikling på en attraktiv arbejdsplads med høj aktivitet og ambitionsniveau, og engagerede og sociale kolleger
 • en god arbejdsplads i bevægelse, der er placeret i et flot og moderne rådhus med åbne kontormiljøer og god kantine
 • flextid og gode muligheder for hjemmearbejde
Løn og ansættelsesvilkår
Løn i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn

Øvrige oplysninger
Ansættelsesstedet er Teknik & Miljø, Strategi og Udvikling, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Ansøgningsfrist er søndag den 26. marts 2023.
Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 29. marts 2023 kl. 9-14.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Afdelingsleder for Strategi og Udvikling,Trine Ribergaard Skammelsen, på telefon 30 55 47 88.

Bilag
Vision og organisering for Strategi og Udvikling
 

Kontakt

Trine Katrine Ribergaard Skammelsen - 30 55 47 88