You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Strategisk planlægger og byudvikler

Ansættelsessted

Strategi og Udvikling, Viborg Rådhus

Tiltrædelse

Snarest muligt

Ansøgningsfrist

05.10.2022

Opret ansøgning
Viborg Kommune er en god og visionær arbejdsplads, og vi har gang i masser af planer og udviklingsprojekter for at fremme udviklingen. Vi søger derfor en dygtig strategisk planlægger og byudvikler, der har lyst til at skabe konkrete resultater.

Om os
I Plan og Byggeri arbejder vi effektivt, udviklingsorienteret og dynamisk med fokus på at skabe gode rammer for byudvikling og vækst.
Plan og Byggeri består af 3 afdelinger: Byggesagsafdelingen, Byplanafdeling samt Strategi og Udviklingsafdelingen. 
Du vil indgå i Strategi og Udvikling, der består af 14 engagerede medarbejdere, hvis primære arbejdsområde er kommuneplanlægning, strategisk planlægning, byudvikling, byrum, landdistriktsudvikling, grundsalg og udbud, støttet byggeri og grøn omstilling. Vi arbejder udviklingsorienteret og er dygtige til at samarbejde med både vores kolleger i Viborg Kommune og med private investorer, almene boligselskaber, lokalråd og mange flere.

Dine opgaver
Du skal primært arbejde med Strategisk Planlægning og Byudvikling og afhængig af din baggrund vil din opgaveportefølje spænde fra eksempelvis kommuneplanlægning og boligbehovsanalyse til eksempelvis mulighedsstudier for byrum og ejendomme. Du vil få rollen som projektleder, og forestå både den eksterne dialog med interessenter og den interne koordinering i forhold til andre faggrupper i Teknik & Miljø. Ligeledes vil du blive ansvarlig for udarbejdelse af dagsordenspunkter til bl.a. Teknisk Udvalg samt Økonomi- og erhvervsudvalget.
Du vil desuden indgå i løsningen af afdelingens øvrige opgaver, hvor opgaveløsningen sker i et tæt samarbejde med områdets øvrige afdelinger og på tværs af Teknik & Miljø.

Vi forventer, at du:
 • har en relevant uddannelse (ingeniør, arkitekt, urban designer, cand.scient.pol. el.lign.)
 • har erfaring med kommuneplanlægning og strategisk planlægning
 • har erfaring med byudvikling
 • har interesse for at udvikle bæredygtige byer og bysamfund  
 • kan håndtere komplekse projekter i tæt samarbejde med bygherre, developere og private rådgivere
 • har erfaring med eller forståelse for det politiske system og de arbejdsgange, der er forbundet med det
 • evner at tage selvstændigt ansvar i opgaveløsningen og ikke er bange for at træffe beslutninger
 • har gode formidlingsevner skriftligt og mundtligt
 • har lyst til at arbejde i et tværfagligt miljø med bidrag til helhedsorienterede og fleksible løsninger
 • har masser af godt humør og socialt engagement

Vi tilbyder:
 • et arbejde i en værdibaseret organisation, hvor de 4 personalepolitiske værdier er mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod
 • muligheder for faglig udvikling på en attraktiv arbejdsplads med høj aktivitet og ambitionsniveau, og engagerede og sociale kolleger
 • en god arbejdsplads i bevægelse, der er placeret i et flot og moderne rådhus med åbne kontormiljøer og god kantine
 • flextid og mulighed for hjemmearbejde

Løn og ansættelsesvilkår
Løn i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Øvrige oplysninger
Ansættelsesstedet er Teknik & Miljø, Strategi og Udvikling, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommende til at kontakte afdelingsleder Trine Ribergaard Skammelsen tlf. 30 55 47 88 eller arkitekt Anja Lena Jensen tlf. 87 87 86 28.

Kontakt

Trine Katrine Ribergaard Skammelsen - 30 55 47 88
Anja Lena Jensen - 87 87 86 28