You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Adgang til Viborg Rådhus

Her på siden finder du information om Viborg Rådhus, herunder adgang til rådhuset, parkeringsforhold og mulighed for fotografering.

God adgang til rådhuset

God tilgængelighed er en forudsætning for, at mennesker med funktionsnedsættelse kan færdes på lige fod med alle andre. Viborg Rådhus har gode tilgængelighedsforhold.

Se fakta om god adgang til Viborg Rådhus eller læs rapport om god adgang til rådhuset.

Informationen

Informationen ligger til venstre for hovedindgangen. Her kan du henvende dig, hvis du har brug for hjælp til at blive ekspederet, finde et mødelokale, hjælp til at benytte selvbetjeningsløsningerne på en borger-pc osv.

Møde- og infotavler

Når du kommer kommer ind ad hovedindgangen, vil du kunne se møde- og infotavlen, som er placeret på søjlen til højre for hovedindgangen. Her kan du finde oplysninger om møder/aktiviteter, der afholdes på dagen, mødetidspunkt, mødelokale samt oplysning om hvilken etage mødelokalet ligger på. En tilsvarende møde- og infotavle er placeret i mødezonen på 1. etage lige ovenfor siddetrappen.

Nummersystemet

Når du møder frem, skal du benytte nummerstanderen som er opstillet i Borgerzonen. Her kører du dit sundhedsskort igennem kortlæseren eller indtaster din fødselsdato. 

Du vil på displayet på nummerstanderen, kunne se hvilket venteområde du skal gå til. Du vil blive afhentet af sagsbehandleren i det anviste venteområde.

 

Atriet, hovedtrappen og mødezonen på 1. sal er i åbningstiden det, man kalder et frit tilgængeligt sted - på linje med offentlige gader, biblioteker, pladser, parker etc.

Optagelser af personer, der befinder sig på et frit tilgængeligt sted, kræver ikke godkendelse af den fotograferede, hvis personen er en del af det almindelige liv på stedet.

Vi opfordrer dig til at respektere de borgere, der har deres ærinde på Viborg Rådhus, hvis du vil fotografere. Undgå nærbilleder/portrætfotos, men tag gerne oversigtsbilleder fra trappen og nedefter eller fra stueplan og opefter.

Der må IKKE tages billeder – heller ikke situationsbilleder – i retning af Jobcenter og Ydelseskontor.

Det, at en borger befinder sig her, kan afsløre følsomme, personlige oplysninger.

Aftal med Borgerservice, hvis du vil fotografere. Præsenterer dig i Borgerservice og fortæl om formålet med dit arbejde. Aftal et tidsrum med Borgerservice, som optagelserne kan foregå i.

Hvis der er tale om optagelser, der er aftalt med en journalist som en ”case” i det offentlige rum, skal journalisten indhente samtykke fra den, der bliver optaget, eller – hvis personen er under 15 år – fra dennes forældremyndighedsindehaver.

Rådhusets medarbejderzone er ikke et frit tilgængeligt sted. Skal der tages fotos/video her, skal det ske uden for almindelig arbejdstid eller efter aftale med den pågældende afdeling/medarbejder.

Parkering

Der er ca. 420 parkeringspladser i rådhusparken. Heraf er 8 handicappladser for almindelige personbiler og 4 er handicappladser til større biler. Handicappladserne er placeret i den sydøstlige del af rådhuspladsen - i kort afstand fra hovedindgangen.

Der er 38 gæsteparkeringspladser. Der er tidsbegrænsning på et mindre antal af gæste-p-pladserne. 

Vær i øvrigt opmærksom på, at Rådhuspladsen ikke er beregnet til parkering - med udtagelse af de afmærkede handicap-pladser, samt at området kontrolleres af parkeringsvagter.

I forbindelse med spidsbelastninger på rådhusets parkeringsareal er der bl.a. mulighed for parkering nord for rådhuset (Feltbanen).

Se oversigtskort over parkeringspladsen.