You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Nyhed fra 03.11.2021

Ideerne boblede på Seniortopmødet

Omkring 450 deltagere gæstede Viborg Kommunes seniortopmøde i Tinghallen den 2. november 2021.

”Mindre tid til dokumentation og mere tid til at snakke”. ”Brug de ældres ressourcer til frivilligt arbejde”. ”Et ældrehus, hvor man kan samles om forskellige aktiviteter”.

Det er blot nogle få af de mange input, der kom på Seniortopmødet om det gode ældreliv, som Viborg Kommune var vært for den 2. november i Tinghallen i Viborg.

Baggrunden for at invitere alle interesserede til at komme og give deres mening til kende er den velfærdsaftale, som Viborg Kommune tidligere på året har indgået med regeringen. Seniortopmødet er en del af processen med at samle ideer til, hvordan kommunen de kommende tre år kan arbejde med mere kvalitet og nærhed for de ældre borgere. 

Workshops indsamlede ideer

Omdrejningspunktet på dagens program var i alt fem forskellige workshops, hvor topmødets deltagere havde mulighed for at drøfte emnerne: Den gode ældrepleje, boligen, oplevelser og fællesskaber, mobilitet og transport samt selvbestemmelse og livskvalitet. Nye ideer og input blev nedfældet på store plakater, så de kan indgå i den videre proces.

- Vi har haft en dag med utroligt god stemning og masser af ideer til, hvordan vi kan løfte ældrelivet i Viborg kommune op til at blive Danmarks bedste. Stor ros til alle, der var med til at gøre det til en rigtig god og inspirerende dag, siger Lone Langballe, formand for Ældre- og Aktivitetsudvalget.

Næste skridt er, at Viborg Kommune allerede inden 1. december vil afprøve de første ideer, der er indsamlet blandt borgere og personale i efterårets inddragelsesproces.

Fakta

Viborg kommune har i løbet af det tidlige efterår været i dialog med 263 borgere om deres ønsker til ældrelivet.

Desuden har der været afholdt workshops på alle arbejdspladser, hvor medarbejderne har drøftet deres drømmescenarier for ældreområdet

Med udgangspunkt i disse aktiviteter og Seniortopmødet arbejdes der nu videre med at omsætte ønskerne til mere konkrete handlinger, som kan prøves af i ældreplejen.