You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Nyhed fra 25.11.2021

Næste generation Digital Post udskydes til første kvartal 2022

Det nye Digital Post fra offentlige myndigheder, som var planlagt til at gå i luften den 30. november 2021, udsættes til første kvartal 2022. Indtil da vil borgere og virksomheder fortsat modtage Digital Post, som de plejer.

Den nye løsning til Digital Post sættes først i drift i begyndelsen af det nye år. Lanceringen af løsningen, som ellers er færdigudviklet og klarmeldt til at gå i luften den 30. november, udskydes til første kvartal 2022.

Sygdomssituationen i det danske samfund stiller i øjeblikket særligt høje krav til, at leverancen af Digital Post til borgere og virksomheder er stabil og pålidelig til hver en tid, så sundhedsfaglig information kan komme hurtigt, nemt og sikkert ud til alle modtagere.

Det er derfor afgørende, at der på nuværende tidspunkt ikke sker større driftsforstyrrelser på en kritisk infrastruktur som Digital Post-løsningen, også selvom sådanne forstyrrelser måtte være kortvarige.

Borgere og virksomheder vil fortsat modtage Digital Post fra det offentlige i e-Boks, på borger.dk og Virk, som de plejer. 

En ny dato for lancering forventes annonceret i december.