You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Nyhed fra 01.08.2022

Orientering om budget

Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget inviterer til orienteringsmøde om forslag til budget 2023.

Tid og sted

Torsdag den 18. august 2022 kl. 17.00-18.30 i Multisalen på Viborg Rådhus.

På mødet vil udvalgsformand Johannes Vesterby og udvalgsformand Stine Damborg orientere om udvalgenes budgetforslag med henblik på efterfølgende dialog og drøftelse.

Program

 1. Velkomst
 2. Introduktion til den overordnede udvikling på områderne og nationale trends
  • Udviklingen på social- og sundhedsområdet
  • Udviklingen på ældre- og aktivitetsområdet
 3. Temaer i budgetlægningen
  • Demografi
  • Flere borgere med støttebehov og flere borgere med komplekse behov
 4. Budget 2023-2026 i tal
  • Driftsbudget
  • Anlægsbudget
 5. Dialog og drøftelse med deltagerne
 6. Opsamling og afslutning
  • Næste skridt i budgetlægningen

Tilmelding

Tilmelding skal ske på mail til m3t@viborg.dk senest den 12. august 2022.