You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Nyhed fra 10.11.2020

Status på smitteudbrud og besøgsrestriktioner på Kildedalcentret i Skals

To beboere er nu smittet på Kildedalcentret i Skals. Kildedalcentret har i dag fået påbud med besøgsrestriktioner fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Mandag den 9. november om aftenen blev endnu en beboer testet positiv med COVID-19. Det blev konstateret i forbindelse med en indlæggelse på Regionshospitalet i Viborg. Status er nu, at to beboere, en pårørende og en medarbejder er konstateret smittet.
 
Alle beboere og medarbejdere på Kildedalcentret er nu testet første gang, og der forventes svar på testen inden for 24-48 timer. Der testes igen om en uge, og der vil blive gennemført test, indtil der ikke længere findes smittede på Kildedalscentret.  

Midlertidigt påbud med besøgsrestriktioner

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag vurderet smitteudbruddet på Kildedalcentret og udstedt et midlertidigt påbud med besøgsrestriktioner. Besøgspåbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer eller besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer. Kritiske situationer er defineret som uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person. Ved kritiske situationer forstås endvidere nære pårørende til beboere med kognitive funktionsnedsættelser, hvor det er svært og vanskeligt at forstå og acceptere et besøgspåbud.

Det skal understreges, at alle besøg på Kildedalcentret aftales og koordineres med ledelsen på stedet. Ledelsen vil kontakte alle pårørende for at sikre ovenstående.
  
Det er vigtigt at bemærke, at en beboers mulighed for eller ret til at forlade plejecenteret bevares. Der vil i den sammenhæng være et udvidet fokus på at forebygge smitte i samarbejde med de pårørende og beboerne.  

Yderligere oplysninger

Mette Andreassen, direktør for Social, Sundhed & Omsorg
Tlf. 51 27 31 22, mail: mean@viborg.dk
 
Maila Brown Lundberg Tandrup, omsorgschef
Tlf. 51 15 68 40, mail: mtba@viborg.dk