You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Nyhed fra 11.05.2022

Viborg Kommune er udnævnt til ”Skoleidrætskommune 2022”

I Viborg Kommune er der et særligt fokus på bevægelse i folkeskolen. Det fokus belønner Dansk Skoleidræt med at udnævne Viborg Kommune til ”Skoleidrætskommune 2022” sammen med 7 andre kommuner.

Viborg Kommune er udnævnt som "Skoleidrætskommune 2022". Foto: Flemming Jeppesen.

Det er første gang Dansk Skoleidræt udnævner "Skoleidrætskommune 2022". Initiativet er en årlig kortlægning af kommunerne inden for idræt og bevægelse i skolen. 38 kommuner deltog i kortlægningen, og især otte kommuner er ekstra gode til at prioritere bevægelse og idræt i skolen – heriblandt Viborg Kommune.

De øvrige kommuner er: Brøndby, Fanø, Frederiksberg, Høje-Taastrup, Ikast-Brande, Svendborg, Tårnby.

Skolechefen i Viborg Kommune glæder sig over at kunne kalde sig ”Skoleidrætskommune”.

- Vi ved, at børn lærer bedre, er gladere og trives mere, når de bevæger sig. Derfor er bevægelse en del af vores kvalitetsarbejde på skoleområdet, siger Hasse Valdemar Mortensen, skolechef i Viborg Kommune og fortsætter:

- Vi har både fokus på, at vores elever bevæger sig i løbet af skoledagen, men også at de får kendskab til kommunens idrætsforeninger, så bevægelse bliver en naturlig del af fritiden. Derfor er jeg også glad for udnævnelsen til ”Skoleidrætskommune”.

 

Det gør vi

Viborg Kommune ønsker at højne samarbejdet mellem de enkelte skoler og foreningslivet. Det gør vi på flere måder. Blandt andet har vi konceptet ”PULSÅREt”, der er et samarbejde med Viborg Idrætsråd og de lokale foreninger. Hvert år fra 0. klasse til de går ud af skolen, besøger de i løbet af skoleåret en lokal idrætsforening. Derved får alle skoleelever adgang til et bredt spekter af 10 forskelligartede idrætsforeninger.

Som en del af Danmark bedste åbne skole kan foreninger også søge KLC Viborgs Foreningspulje, så de kan lave forløb for skoleklasser. Pengene kan gå til at frikøbe foreningen frivillige og tilkøbe materialer og udstyr. Puljen på 100.000 kr. for skoleåret 21/22 er allerede brugt, og har givet 29 klasser svarende til 1508 elever en oplevelse sammen med en lokal idrætsforening.

Derudover deltager alle skoler i Viborg Kommune i Skolernes Motionsløb, som er en del af den nationale motionsuge i uge 41.

Fakta

Kortlægningen sætter fokus på en række parametre, der indikerer, hvordan en kommune klarer sig inden for idræt og bevægelse i skolen: Har kommunen fx en bevægelsesstrategi, har kommunens skoler motoriske indsatser for eleverne, har skolerne nedsat fagteams, som kan formulere en rød tråd for arbejdet med idrætsfaget, har skolerne uddannede bevægelsesvejledere i lærerkorpset og meget andet.

Kortlægningen indeholder spørgsmål inden for otte kategorier. Svarene er dels trukket fra objektive data, som Dansk Skoleidræt har hentet fra centrale registre, og dels fra mere subjektive data som kommunerne kun selv har indsigt i, og som de dermed dokumenterer i undersøgelsen. På baggrund af de samlede besvarelser er kommunerne vurderet ud fra en række kriterier og vægtninger – og indplaceret på et danmarkskort med én af tre grønne nuancer, hvor den mørkegrønne udløser titlen ”Skoleidrætskommune 2022”.

Kontakt

Hasse Valdemar Mortensen, skolechef i Viborg Kommune, tlf.: 87 87 10 50

Morten Erfurth, sportschef i Viborg Idrætsråd, tlf.: 40 88 93 96