You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Pressemeddelelse fra 12.05.2023

Børns læseglæde fastholdes med massiv læseindsats

Viborg er udpeget som indsatskommune i ny national indsats, der skal styrke børns læseglæde. En dugfrisk evaluering af Viborg Bibliotekernes læseklasseindsats med 19 deltagende 4. klasser i hele Viborg Kommune viser, at børn fastholder lysten til at læse og bruge biblioteket.

Elever fra Frederiks Skole er glade for at være med i én af bibliotekets 19 læseklasser.Foto: Viborg Kommune
Elever fra Frederiks Skole er glade for at være med i én af bibliotekets 19 læseklasser.Foto: Viborg Kommune

Viborg Kommune bliver én af de 17 indsatskommuner i Danmark, som sætter ekstra fart på at styrke børn og unges læseglæde.

Som indsatskommune får Viborg Kommune bevilliget 150.000 kr., der skal bruges til at styrke og udvide samarbejdet mellem folkebiblioteket og skolernes pædagogiske læringscentre (PLC). I Viborg Kommune koncentreres indsatsen i første omgang om fem skoler med læseklasser for at finde nye veje til, hvordan man kan styrke den eksisterende indsats og det tværfaglige samarbejde endnu mere på alle kommunens skoler.

Formand for Børne- og Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Katrine Fusager Rohde, er begejstret for den nye status som indsatskommune for børns læseglæde:  

- Det gør mig rigtig stolt, at vi er udvalgt som indsatskommune og kan arbejde videre med at øge børns læseglæde. Vi ved, at det er den tidlige indsats, der gør en stor forskel for børnenes læselyst. Derfor glæder det mig, at læseklasserne er med til at inspirere og fastholde børns læseglæde, og at vi nu får mulighed for at styrke det vellykkede koncept yderligere gennem inddragelse af skolernes pædagogiske læringscentre.

 

Børnene får et kæmpe boost som læseklasse 

En ny evaluering fra Viborg Bibliotekerne viser, at eleverne i 19 læseklasser i Viborg Kommune får styrket læselysten gennem gode læseoplevelser inspireret af en biblioteksformidler, og at børnenes kendskab til bibliotekets tilbud stiger, når de er læseklasse. Sådan lyder konklusionen i evalueringen af læseklasserne i skoleåret 2022-2023.

Elever fra Frederiks Skole udtaler i evalueringen, at de får læst flere bøger end tidligere: 
- Jeg læser meget mere, end jeg plejer. Man er bare blevet opslugt at bøgerne. Det er egentlig bare fedt. Man får nye bøger, som er spændende, så man læser meget mere.

4. klassernes lærere udtaler i evalueringen, at det er et lyspunkt hver gang de er af sted som læseklasse, og at udbyttet er stort for eleverne:
- Børnene har helt klart fået styrket deres læselyst. Litteraturformidlingen har givet eleverne en lyst til at læse og benytte sig af biblioteket. Der er nu konkurrence blandt eleverne om at låne visse bøger, og de anbefaler bøger naturligt til hinanden.

 

Læseklasser er afgørende for børns læseglæde

Nationale undersøgelser om børns læselyst viser, at fritidslæsning og læseglæde falder markant fra 4. og 5. klasse og frem. Læseklasserne er udviklet som et bibliotekstilbud for at sætte tidligt ind og motivere læselysten i 4. klasser i Viborg Kommune for at modvirke den negative læseudvikling på dette tidspunkt i børnenes liv.

Den nye evaluering af læseklasserne dokumenterer, at læselysten fastholdes gennem deltagelse i et forløb over et skoleår, hvor en fast biblioteksformidler inspirerer børnene med afsæt i deres interesser.
- Det er afgørende, at børnene får hjælp og inspiration til læsning og litteratur. Det gør de blandt andet med læseklasserne i Viborg Kommune, hvor børnene kender biblioteksformidlerne, fordi de mødes flere gange om året. Det betyder meget for deres tryghed i at komme på biblioteket, og det støtter dem i de gode læsevaner, siger Britta Thuun-Petersen, biblioteks- og borgerservicechef.

Viborg Bibliotekerne mærker effekten af indsatsen ved, at børnene kommer på biblioteket og låner bøger - også udenfor forløbets rammer. 

- Det er fantastisk, at læseklasserne bliver taget så godt imod af lærere, børn og unge. Læseglæden er vigtig at fastholde i en tid, hvor alle undersøgelser viser, at vi bruger mere og mere tid bag skærmen. Vi ser frem til at være indsatskommune og sætte fokus på læseglæden for de unge generationer, siger Mads Panny, formand for Kultur- og Fritidsudvalget (S).

Samarbejdet mellem skolerne og Viborg Bibliotekerne er en obligatorisk del af Fælles Fundament - Danmarks bedste åbne skole, hvor elever skal møde et bibliotek mindst én gang på mellemtrinet, fx som læseklasse.

 

Læseklasser slår Danmarksrekord med is og læsning

Dette skoleårs læseklasser afslutter forløbet den 25. maj på Nordre Skole med en stor afslutningsfest. Eleverne skal fejre læsefællesskabet og forsøge at slå Danmarksrekord i at spise is og læse på samme tid. Der kommer over 400 elever til afslutningen, og det bliver et brag af en fest.

 

- Jeg glæder mig til at se alle eleverne til en sjov og spændende afslutningsfest med fokus på de gode læseoplevelser i fællesskab. Vi har haft et fantastisk læseklasseforløb, og nu er jeg spændt på, om vi kan slå Danmarksrekord i at læse og spise is på samme tid til afslutningsfesten, siger Mikkel Stausbøll biblioteksformidler, Viborg Bibliotekerne.

Yderligere oplysninger

Britta Thuun-Petersen, biblioteks- og borgerservicechef
E-mail: brt@viborg.dk, tlf. 87 87 34 00

Mads Panny, formand Kultur- og Fritidsudvalget (S)
E-mail: mapi@viborg.dk, tlf. 29 72 29 91

Katrine Fusager Rohde, formand Børne- og Ungdomsudvalget (V)
E-mail: kroh@viborg.dk, tlf. 24 75 66 64

 


Fakta og baggrund

Den 23. maj åbner Viborg Bibliotekerne for tilmeldingen til 19 nye læseklasser for næste skoleår 2023-2024. 

Læseklasser
Læseklasseindsats med 19 deltagende 4. klasser i Viborg Kommune. Indsatsen er startet i foråret 2021, og efter sommerferien sættes det fjerde forløb i gang.

I skoleåret 2022-2023 deltager Bjerringbro Skole (2 klasser), Frederiks Skole (2 klasser), Hammershøj Skole (1 klasse), Houlkærskolen (4 klasser), Karup Skole (1 klasse), Mønsted Skole (1 klasse), Nordre Skole (2 klasser), Skals Skole (1 klasse), Vestfjendsskolen (1 klasse), Vestre Skole (2 klasser), Ørum Skole (1 klasse). 

  • Evalueringen af indsatsen er en kvantitativ undersøgelse af de deltagende elevers læsning og læselyst via elektronisk spørgeskema udfyldt ved forløbets start i august 2022 og igen i marts 2023.
  • Kvalitative fokusgruppeinterviews med udvalgte elever samt mundtlige evalueringer i alle 19 klasser i marts 2023. 
  • Læseklasse-konceptet: Læseklasser ' Bibliotekernes Sprog og Læsespor (laesesporet.dk) 
  • KLC Læringsfundament: Det Fælles Fundament ' KLC Viborg

Stigning i antallet af nye børnelånere på alle 10 biblioteker
Viborg Bibliotekerne oplever en markant stigning i antallet af nye børnelånere på alle 10 biblioteker. I 2021 oprettede 629 børn et lånerkort på biblioteket, mens 2021 børn fik lånerkort i 2022. Det er en stigning på 221 % i antallet af nye børnelånere fra 21-22. Tallene er fra Viborg Bibliotekernes udlånsstatistik 2021-2022.

Læselyst-projekter i Viborg Kommune for børn 0-9 år 

  • Projekt "Dagplejernes Bibliotek" for 0-2-årige
  • Projekt "Bogglad", vuggestue og børnehave, 0-6-årige særligt til de 3-årige og op
  • Projekt "Læsespots" for SFO, indskoling og 6-9 år