You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Pressemeddelelse fra 28.04.2021

College Viborg styrker lokale talentmiljøer

Viborg Kommunes kultur- og fritidsudvalg støtter etablering af College Viborg og sikrer, at idrætstalenter - uanset uddannelsesretning - får en stærk base til at udvikle sig. 

College Viborg skal tiltrække unge talenter til Viborg / Foto: Fotograf Lund
College Viborg skal tiltrække unge talenter til Viborg / Foto: Fotograf Lund

Kultur- og Fritidsudvalgets støtte til etablering af College Viborg sikrer, at College Viborg allerede fra sommeren 2021 kan udbyde et botilbud med relevante støttefunktioner som omsorgsperson, bespisning, fælles faciliteter, sociale aktiviteter, lektiehjælp, nattevagt og lignende.

 

Flere talenter skal bo og udvikle sig i Viborg

Målet med College Viborg er at tiltrække flere idrætstalenter, som kan bosætte sig og udvikle deres talent i Viborg og samtidig understøtte videreudviklingen af talentmiljøer i de lokale klubber. College Viborg er et tilbud til unge uanset deres uddannelsesretning.

- Med tilbuddet sikrer vi, at unge idrætstalenter fra alle uddannelsesretninger kan få en stærk base, når de forfølger deres potentiale i Viborgs foreninger, fortæller formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Mads Panny.

Etablering af et college-tilbud har gennem en periode været på tegnebrættet i Viborg Elite. En kraftig øget efterspørgsel i dette forår og et samarbejde med Viborg Katedralskole og Boligselskabet Sct. Jørgen har sammen med bevillingen fra Kultur- & Fritidsudvalget gjort det muligt, at projektet allerede kan etableres denne sommer.

 

Styrkelse af talentmiljø og kommunen som helhed

Lokale foreninger med særligt fokus på talentarbejdet glæder sig over udsigten til en styrkelse af talentmiljøerne. Foreningerne har været involveret i rekruttering af elever og allerede den førstkommende sommer forventes ca. 30 elever at bosætte sig på College Viborg - heraf halvdelen fra Viborg Elite.

Borgmester og formand for Viborg Elites Talentråd, Ulrik Wilbek, er begejstret over, at der skabes gode muligheder for, at dygtige, unge mennesker kan søge mod Viborg og forfølge deres drømme og siger desuden:
- Vores erfaring er, at en stor del af de talentfulde unge bliver boende efter deres idrætskarriere og bidrager til at udvikle og styrke Viborg Kommune i sin helhed.

Yderligere oplysninger

Mads Panny, formand for Kultur- og Fritidsudvalget
Tlf. 29 72 29 91, mail: mapi@viborg.dk

Lars Stentoft, direktør for Kultur & Udvikling
Tlf. 23 32 02 79, mail: lkst@viborg.dk

Lone Simonsen, eliteidrætskoordinator, Viborg Elite
Tlf. 50 80 00 68, mail: lone@viborgidraetsraad.dk