You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Pressemeddelelse fra 27.09.2021

Digital træning i hjemmeplejen er tre gange ’win’

Gevinsterne ved digital fysisk træning af ældre, der får hjælp af hjemmeplejen, er store. Det viser de seneste fem års arbejde med at udnytte teknologien i Viborg Kommune. Erfaringerne viser, at træningen giver de ældre mere livskvalitet, gør arbejdsglæden for hjemmeplejens personale større og frigør arbejdstimer, der kan bruges til at løse andre opgaver.

Eva Larsen har god gavn af træningen i sit hjem ved hjælp af træningsplatformen DigiRehab. Hun træner sammen med Jane Nielsen fra hjemmeplejen i Viborg Kommune. Foto: Viborg Kommune.
Eva Larsen har god gavn af træningen i sit hjem ved hjælp af træningsplatformen DigiRehab. Hun træner sammen med Jane Nielsen fra hjemmeplejen i Viborg Kommune. Foto: Viborg Kommune.

Viborg Kommune har siden 2016 brugt it-løsningen DigiRehab til fysisk træning sammen med ældre i hjemmeplejen i samarbejde med virksomheden DigiRehab i Viborg. De borgere, der bliver tilbudt træning, får et skræddersyet træningsprogram, som ofte består af to gange 20 minutters træning om ugen i 12 uger. Træningen foregår i borgerens eget hjem via en tablet og med støtte af hjemmeplejens personale.

667 borgere har indtil nu gennemført et træningsprogram og har trænet i tilsammen 9.500 timer. Erfaringerne viser, at de ældre, der har trænet, bliver mere selvhjulpne og bedre til at klare sig i eget hjem. Derudover oplever de at få større frihed og livskvalitet. Ud af de borgere, der har trænet med DigiRehab, har 65 procent fastholdt eller fået mindre behov for hjælp.

Også under corona-pandemien har DigiRehab været et nyttigt redskab. Borgerne har kunnet videreføre deres træning uden afbrydelser med hjælp af de medarbejdere, der i forvejen kom i deres hjem.

Udover fordelene for borgerne, er der også andre gevinster ved den digitale træning. Erfaringerne viser, at hjemmeplejens personale oplever en markant større arbejdsglæde og en tættere relation til borgerne ved at træne med dem og opleve borgerne udvikle sig fysisk og psykisk.

Træningen frigør desuden arbejdstimer for hjemmeplejens personale, når borgere får mindre behov for hjælp. De sidste fem år har træningen betydet, at borgerne har haft et mindre behov for hjælp, der svarer til 28.500 timer. Fraregnet de 9.500 timer, som personalet har brugt på hjælp til træning, betyder det, at cirka 19.000 timer kan bruges til at løse andre og nye opgaver hos borgerne, som i mange tilfælde fortsat har behov for besøg fra hjemmeplejen.

Mette Andreassen, direktør for Social, Sundhed & Omsorg i Viborg Kommune, glæder sig over de gode resultater af arbejdet med digital træning:

- Jeg er rigtig glad for, at både borgere og medarbejdere i hjemmeplejen har stort udbytte af træningen samtidig med, at borgerne har mindre brug for hjælp. Det er tid, som vi kan bruge andre steder i hjemmeplejen. Samtidig viser vores erfaringer, at vi er kommet godt fra start, fordi træningen er forankret i hjemmeplejen, siger Mette Andreassen.

DigiRehab er glade for samarbejdet med Viborg Kommune:

- Vi sætter stor pris på den opbakning, vi oplever fra Viborg Kommune. Kommunen har taget et stort skridt ved at udbrede DigiRehab til hele hjemmeplejen. Det er flot, at hjemmeplejen i den grad har taget den fysiske træning til sig og er den kommune i landet, der træner med flest borgere, siger Niels Heuer, direktør for DigiRehab.

Gode erfaringer deles

Viborg Kommune deltager den 27. september 2021 med et oplæg om digital træning på CareNets temadag om velfærdsteknologi til træning og rehabilitering i Aarhus. CareNet er et landsdækkende netværk for velfærdsteknologi. På temadagen fortæller Henrik Ravn, leder af pleje- og omsorgscentre i Viborg Kommune, om udbyttet ved digital træning.

Fakta

Viborg Kommune lavede i 2016-2017 en afprøvning af træningsplatformen DigiRehab. Afprøvningen var positiv for borgere, medarbejdere og Viborg Kommune. Herefter har Viborg Kommune udbredt DigiRehab til hele hjemmeplejen.

Læs mere:

Yderligere oplysninger

Mette Andreassen, direktør, Social, Sundhed & Omsorg, Viborg Kommune, tlf. 51 27 31 22, e-mail: mean@viborg.dk

Niels Heuer, direktør, DigiRehab, tlf. 22 72 72 20, e-mail: nh@digirehab.dk

Henrik Ravn, leder af pleje- og omsorgscentre, Viborg Kommune, tlf. 87 87 65 01, e-mail: hrav@viborg.dk

 

Pressemeddelelse udsendt på vegne af Viborg Kommune og DigiRehab.