You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Pressemeddelelse fra 01.06.2021

Helhedsplan for Skals på vej

Nybyggeri, ombygninger og udvikling for millioner. Det er indholdet i den helhedsplan, som alle byrådets partier står bag, og som forventes vedtaget af Viborg Byråd til efteråret.

Byrådet besluttede den 19. maj 2021, at udbuddet for byggeri af et nyt børnehus og afdeling til skolen i Skals udskydes, da byrådet ønsker, at muligheder for en ny helhedsplan undersøges yderligere og herefter behandles i byrådet.

På den baggrund er partierne i Viborg Byråd den 31. maj 2021 blevet enige om et samlet forslag til en helhedsplan for Skals. Forslaget betyder, at Viborg Kommune vil bygge i og udvikle Skals by for mere end 100 mio. kr. i perioden 2021-2025. Herudover indebærer forslaget til helhedsplan, at boligselskabet Sct. Jørgen bygger for ca. 50 mio. kr., og at private investorer forventes at etablere yderligere boliger.

Planen er blevet til efter drøftelse med bl.a. private aktører og boligselskabet Sct. Jørgen. Formålet er at sikre den fortsatte udvikling af Skals som en attraktiv by, der imødekommer fremtidens krav til boliger og velfungerende institutioner.

 

Udvikling af tilbud til unge og ældre

Forslaget til helhedsplan for Skals indeholder følgende elementer:

 

  • Ny børnehave og ombygning af Skals skole
  • De ældste klasser på Skals Skole (7.-9. klasse) flytter til den tidligere bankbygning på Hovedgaden 18. Bygningen ombygges, så den imødekommer en skoles behov. Der skabes sammenhæng mellem eksisterende skole og bankbygningen.
  • Biblioteket flytter også til den tidligere bankbygning og kan indgå i kombination med skoleaktiviteterne.
  • Hjemmeplejens 50-60 medarbejdere i Skals og Møldrup får fælles mødested i Skals, når de møder ind på arbejde. Også hjemmeplejens mødested foreslås placeret i den tidligere bankbygning.
  • Viborg Kommune bevilger grundkapital, så der kan etableres ca. 30 seniorboliger, tryghedsboliger, ældreboliger og familieboliger på "Skalmagrunden" i kombination med, at plejecentret Kildedalcentret nedlægges over tid. Det forventes, at boligselskabet etablerer de nødvendige fællesfaciliteter til brug for områdets beboere.
  • Når pleje- og omsorgscentret Kildedalcentret er nedlagt, har kommunen til hensigt at sælge centret, så det kan ombygges til boliger. Med Kildedalcentrets nedlæggelse sikres regulære adgangsforhold til skole/børnehus fra nord.
  • Det forventes, at private investorer ligeledes vil etablere yderligere boliger på "Skalma-grunden". Viborg Kommune har i maj 2021 igangsat ny planlægning for "Skalma-grunden". Der gennemføres frem til den 17. juni en offentlig idéfase for grundens fremtidige udformning og brug.

Helhedsplanens videre forløb

Forslaget til helhedsplan for Skals bliver præsenteret for Viborg Byråd den 22. juni 2021. Hvis Byrådet godkender, at der skal arbejdes videre med forslaget, begynder en proces med inddragelse af borgerne, bestyrelser, brugere, pårørende, medarbejdere og øvrige interessenter, inden byrådet i efteråret 2021 forventes at vedtage den endelige helhedsplan for Skals.

Yderligere oplysninger

Borgmester Ulrik Wilbek
E-mail: teamborgmester@viborg.dk, mobil: 40 78 88 00

For Venstre: Claus Clausen
E-mail: cc@viborg.dk, mobil: 20 99 73 04

For Socialdemokratiet: Niels Dueholm
E-mail: nd@viborg.dk, mobil: 23 64 54 16

For Dansk Folkeparti: Lone Langballe

E-mail: lovl@viborg.dk, mobil: 29 34 66 62

For Konservative Folkeparti: Torsten Nielsen

E-mail: torsten@viborg.dk, mobil: 40 18 57 77

For Socialistisk Folkeparti: Elo Nielsen
E-mail: enie@viborg.dk, mobil: 30 25 49 75

For Enhedslisten: Flemming Gundersen
E-mail: fgu@viborg.dk, mobil: 41 71 95 22