You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Pressemeddelelse fra 08.04.2021

Lærere i Viborg Kommune får lokalaftale

Viborg Kommune, Viborg Lærerkreds og Skolelederforeningen har indgået en lokal arbejdstidsaftale for lærerne og børnehaveklasselederne i Viborg Kommune: Viborgaftalen - forskellige i fællesskab. 

Holdet bag Viborgaftalen er Brian Dalsgaard Jeanette Winther Hasse Valdemar Mortensen Kirsten Musgaard Christian Maarslet Per Møller Jensen. Foto Viborg Kommune
Holdet bag Viborgaftalen er Brian Dalsgaard Jeanette Winther Hasse Valdemar Mortensen Kirsten Musgaard Christian Maarslet Per Møller Jensen. Foto Viborg Kommune

Viborgaftalen - forskellige i fællesskab er den lokale udmøntning af den eksisterende arbejdstidsaftale A20, som blev indgået mellem Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening i sommeren 2020.

- Vi er glade for, at lærerne nu igen har fået en centralt forhandlet arbejdstidsaftale. Den centrale aftale, A20, er grundlaget, og Viborgaftalen er en rigtig god udmøntning, der understøtter intentionerne i denne, siger Jeanette Winther, formand for Viborg Lærerkreds.

Det er Per Møller Jensen, formand for Børne- og Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, enig i.

-Jeg er godt tilfreds med, at vi er nået i mål med at lande en god aftale for vores lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid, siger Per Møller Jensen. 


Bedre forberedelsestid

Aftalen sikrer blandt andet, at lærerne får bedre tid til at forberede sig til undervisningen. Til lektioner på 45 minutter får lærerne minimum 25 minutters forberedelsestid fælles såvel som individuel.

- I forhandlingerne (om Viborgaftalen) har vi haft stor fokus på forberedelse. Kvalificeret undervisning kræver forberedelse og efterbehandling, og der vil fremadrettet være en bedre sammenhæng mellem forberedelse og undervisning. Derudover er vi rigtigt glade for, at der fx bliver en større

gennemsigtighed mellem opgaver og tid, siger Jeanette Winther, formand for Viborg Lærerkreds.

Klasselæreren har en særlig opgave i at gøre skolen til et sted, hvor der skabes værdifulde relationer, og hvor barndom og ungdom har en værdi i sig selv. Derfor tildeles klasselæreren minimum 80 timer.

 

Fokus på dialog, tillid og tæt samarbejde

Lokalaftalen er indgået efter grundige drøftelser, og der er stor tilfredshed med udfaldet af aftalen blandt alle parter.

- Aftalen bygger videre på et solidt fundament for samarbejde, der har sit udspring i fælles værdier, gensidig tillid og dialog, fortæller skolechef i Viborg Kommune, Hasse Valdemar Mortensen og fortsætter:

- Med lærerkreds og skolelederforening står vi i aftalen sammen om både fælles tilgange til rammerne omkring skolernes arbejde og tillid til, at de gode løsninger også skabes i den lokale kontekst på skolerne. Det er således en aftale, som på samme tid rammesætter og frisætter skolerne til at få skabt den bedst mulige undervisning for vores børn og unge slutter Hasse Valdemar Mortensen.

Skolechefen bakkes op af formanden for Skolelederforeningen, Christian Maarslet.

- I Skolelederforeningen glæder vi os selvfølgelig over, at lærerne nu igen har en aftale om arbejdstid. Aftalen er med til at skabe sammenhæng på tværs af skolevæsenet i Viborg Kommune der, hvor det er vigtigt, at vi er fælles, og aftalen åbner samtidig op for et lokalt råderum på den enkelte skole. Det vigtigste for os er, at aftalen bygger på tanken om, at hverken lærere, skoleledere eller forvaltning kan skabe en god skole alene, men kun i fællesskab, siger Christian Maarslet.

Viborgaftalen træder i kraft den 1. januar 2021.

Læs Viborgaftalen her.

Yderligere oplysninger

Hasse Valdemar Mortensen, skolechef i Viborg Kommune, tlf.: 87 87 10 50

Jeanette Winther, formand for Viborg Lærerkreds, tlf.: 30 33 23 78

Christian Maarslet, formand for skolelederforeningen i Viborg, tlf.: 87 87 21 53