You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Pressemeddelelse fra 10.03.2023

Viborg Kommune spørger 2.000 forældre om skolevalg

Alle børn og forældre fik opfyldt deres ønsker ved skoleindskrivningen, der netop er afsluttet. Men hvorfor vælger forældre, som de gør, når det gælder deres børns skolefremtid? Det spørgsmål ønsker Børne- og Ungdomsudvalget nu at finde svar på. 

Skoleindskrivningen er netop overstået og alle børn og forældre fik deres ønske opfyldt. Nu skal forældre til kommende skolebørn spørges om deres valg. Foto: Flemming Jeppesen.
Skoleindskrivningen er netop overstået og alle børn og forældre fik deres ønske opfyldt. Nu skal forældre til kommende skolebørn spørges om deres valg. Foto: Flemming Jeppesen.

Ca. 1.000 børn kan glæde sig til skolestarten efter sommerferien. De begynder alle i lige netop den skole, som de og deres forældre har ønsket. Men forældre til 266 kommende elever ønskede en anden skole end distriktsskolen, heraf 82 en anden kommunal folkeskole.

I Børne- og ungdomsudvalget er de optaget af, hvad der ligger til grund for forældrenes til- og fravalg af børnenes distriktsskole. Derfor sender de nu et spørgeskema ud til ca. 2.000 forældre.

- Vi har i år valgt at sende en spørgeskemaundersøgelse ud til alle forældre til børn i de kommende 0. klasser, hvor vi spørger ind til f.eks. betydningen af kendskab til distriktsskolen, afstand, børnenes relationer til andre børn og søskende, udtaler udvalgsformand Katrine Fusager Rohde og fortsætter:

- Vi håber, at rigtig mange forældre har lyst til at bruge 2 min. på at udfylde spørgeskemaet, fordi deres feedback er vigtig i det videre arbejde med udviklingen af vores kommunale skoletilbud.

Spørgeskemaundersøgelsen er anonym og bliver sendt til forældremyndighedsindehaverne til de kommende 0. klasser. I alt bliver der sendt 2.115 spørgeskemaer ud med deadline for besvarelse søndag den 19. marts 2023. Resultaterne af undersøgelsen bliver fremlagt på det kommende Børne- og Ungdomsudvalgsmøde den 29. marts, hvor det skal drøftes om undersøgelsen skal resultere i yderligere tiltag.

Undersøgelsen er foranlediget af en beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23. februar 2022, der betyder, at der fremadrettet skal laves en undersøgelse i forbindelse med skoleindskrivningen om årsager til forældres valg.

Yderligere oplysninger

Katrine Fusager Rohde, formand for Børne- og Ungdomsudvalget, T: 24 75 66 64