You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Bliv frivillig på seniorområdet

På seniorområdet er der brug for frivillige på flere forskellige områder, som f.eks. på et Pleje- og Omsorgscenter eller i borgernes eget hjem til små praktiske opgaver, aktiviteter eller som selskab, mens en ægtefælle køber ind.

Som frivillig skaber du værdi ved at gå en tur med en beboer på et Pleje- og Omsorgscenter, tage et spil kort, spille til en sang eller bare være i et hjem, mens en ægtefælle går ud og køber ind.

Det kræver ingen særlige faglige forudsætninger at være frivillig.

Som frivillig kan du være organiseret i en forening, men det er ikke nødvendigt. Det kan dog godt være en fordel at have andre frivillige at støtte sig til og hente inspiration hos.

Frivillig indsats

Den frivillige indsats bygger på et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med det faste personale og andre frivillige. Du får mulighed for at yde en meningsfyldt indsats til gavn for andre mennesker, og du bruger dine evner og interesser til glæde for andre.

Eksempler på opgaver

 • Praktisk hjælper (dække bord, rydde af, køre en kørestol, give en støttende hånd til gangbesværede, deltage i aktiviteter og meget andet)
 • Planlægge og afholde arrangementer
 • Indgå i en interessegruppe (sang, musik, håndarbejde, højtlæsning, dans, bevægelse, håndværk, kort og andre spil, studiegruppe, fisketure og meget andet. Kun fantasien sætter grænser for aktiviteterne)
 • Lede en interessegruppe

Samarbejde med den personaleansvarlige

Den personaleansvarlige vil:

 • Være kontaktperson til de frivillige og til andre samarbejdspartnere
 • Tilbyde aktiviteter i samarbejde med borgeren og dennes netværk
 • Igangsætte aktiviteter efter brugernes interesser
 • Have administrative opgaver
 • Indkalde til møde med de frivillige for en gensidig information og for at fremme et inspirerende samarbejde

Hvad giver det mig at være frivillig?

 • Skaber livsglæde
 • Skaber nye bekendtskaber
 • Giver gode oplevelser
 • Er en udgiftsneutral hobby

Kontakt

Anne-Grethe Nielsen

Frivillighedskoordinator

Tlf: 23 64 62 78