You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg Stadion Center

Viborg Stadion Center består af 6 idrætshaller og Viborg Stadion, som har næsten 10.000 siddepladser.

Viborg Stadion er fra 2010 og er et af de flotteste stadions i Danmark. Det er samtidig en del af Viborg Stadion Center, der også omfatter 6 idrætshaller. Beliggenheden er optimal idet det kun ligger 500 meter fra Viborgs Cityområde med mange forretninger, spisesteder og ikke at forglemme - det gamle Viborg.

På Viborg Stadion mærker man hurtigt den intime stemning. Publikumstribunerne ligger kun 7 - 8 meter fra sidelinjen. Det giver nærhed som både publikum og spillerne synes godt om.

Viborg Stadion har næsten 10.000 siddepladser. Lysanlægget kan gå op til 1.200 lux, og lydanlægget er helt i top, ligesom de 2 storskærme er et vigtigt informationsmedie for publikum. Serviceringen af publikum sker både på og under tribunerne.

Viborg FF har hjemmebane på Viborg Stadion og glæder sig hver gang til at spille på stadions lækre græstæppe.

Viborg Stadion kan bruges til andet en fodbold. Her kan selvfølgelig også afvikles koncerter med op til 17.000 tilskuere.

Viborg Stadionhaller består af 6 idrætshaller, hvoraf den største af hallerne bliver brugt til håndbold på topplan.

De 3 hovedhaller har et dejligt stort cafeteria med plads til 150 personer og på 1. sal har vi et nyt konferencelokale med det nyeste AV-udstyr og gode møbler med den bedste komfort. Her er der plads til 90 personer til spisning og 130 til foredrag.

Sammen med de tre hovedhaller har vi 3 idrætshaller, kun 200 meter fra disse.

Samlet set er de seks haller meget velegnede til større kultur- og idrætsarrangementer med nye gode parkeringsmuligheder. Kun 500 meter fra Viborg Bycentrum med forretninger, hotel, spisesteder og kulturinstitutioner.

Hal 1, 2, 3, 4, 5 og 6

Den største hal er vores opvisningshal med plads til 3.000 tilskuere, heraf 1.856 siddepladser. Hallen er hjemmebane for Viborg HK.

Opvisningshallen er meget flot med afstemte pastelfarver. Lysstyrken kan gå helt op til 800 lux og lydanlægget er af bedste kvalitet. Den er meget velegnet til håndbold, badminton, basket, volley, boksestævner og udstillinger.

De 2 øvrige idrætshaller er traditionelle haller, som er meget velegnet til alle slags indendørs idræt. I tilknytning til hallerne er der 10 omklædningsrum, som kan suppleres med yderligere 4, hvis der er behov.

Dette ordensreglement gælder ALLE arrangementer, der afvikles på Viborg Stadions område inklusiv ind- og udgang.

 1. For at få adgang til Viborg Stadion skal publikum - hvis det skønnes nødvendigt - lade sig visitere af kontrollører
 2. Enhver anvisning givet over Viborg Stadions højtaleranlæg eller af kontrollører samt politiet skal straks efterkommes
 3. Det er forbudt at:
  1. medbringe eller afbrænde fyrværkeri, nødblus, knaldfyrværkeri eller andre pyrotekniske genstande
  2. medbringe glasflasker, slagvåben og stødvåben
  3. kaste med enhver form for genstande, der kan være til fare eller ulempe for andre
  4. færdes synligt påvirket af spiritus eller andre rusmidler
  5. stå på stolesæder eller stoleryglæn
  6. opholde sig på områder der ikke er beregnet til almen benyttelse herunder fodboldbanen
  7. forcere mure, hegn og indretninger
  8. forrette sin nødtørft udenfor toiletterne
  9. opsætte plakater, uddele brochurer og tryksager, sælge varer eller billetter samt gennemføre indsamlinger uden tilladelse fra arrangørerne
  10. ryge på stadion
 4. Endvidere er det ikke tilladt at:
  1. optage levende billeder eller lyd samt videregive informationer fra arrangementer udenfor Viborg Stadion - uanset fremgangsmåden - uden forudgående tilladelse fra arrangørerne
  2. nyde drikkevarer, mad, is mv. som ikke er købt på Viborg Stadion
  3. skrive, male, klæbe eller på anden måde ophænge noget på bygninger indretninger mv.

Overtrædelse af ordensreglementet skal straffes i medfør af bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 - ordensbekendtgørelsen, hvis ikke overtrædelsen er strafbar i medfør af anden lovgivning.

Overtrædelse af ordensreglementet kan endvidere medføre bortvisning samt eventuel udelukkelse fra arrangementer på Viborg Stadion. Arrangørerne tager selv stilling til varigheden af bortvisningen eller karantænen til sine arrangementer.

Udøves der hærværk eller i øvrigt udvises en adfærd der påfører arrangørerne eller Viborg Stadion tab forbeholdes der ret til at holde de pågældende ansvarlige.

Viborg Kommune
Kultur- og Fritidsudvalget

Book lokaler i Viborg Stadionhaller

Godkendte frivillige foreninger kan booke hallerne via Conventus.
Gå til Conventus her

Kontakt

Lars Christensen

Stadioninspektør

Viborg Stadion Center
Stadion Alle 7, 2. tv
8800 Viborg

Tlf: 87 87 33 50