You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Bådpladser i Hjarbæk Havn

Havnen i Hjarbæk er en lystbådehavn med 120 bådpladser, fordelt på motorbåde, sejlbåde og joller.

Om Hjarbæk Havn

Havnen i Hjarbæk er en lystbådehavn med 120 bådpladser, fordelt på motorbåde, sejlbåde og joller. Viborg Kommune har 76 bådpladser til udlejning.

Hvis du ønsker en bådplads, skal du søge ved hjælp af selvbetjeningsløsningen; Søg om bådplads i Hjarbæk . Der kan maksimalt tildeles 2 bådpladser pr. husstand. Foreninger er undtaget denne regel.

Priser

  • Indskud - kr. 2000
    Betales ved tildeling. Beløbet refunderes ikke ved opsigelse af bådpladsen.
  • Årlig leje ca. 1.100 kr. til 3.000 kr.
    Pladslejen udregnes efter bådpladsens areal. 

Havneregler for den kommunale del af Hjarbæk Havn

Ledige pladser

Ledige pladser fordeles efter ventelisten for Hjarbæk Havn.
Pladserne fordeles efter placering på ventelisten, samt størrelse på den båd du ønsker bådplads til.
Bådpladslejere, der ud fra en ønskeliste ønsker en anden plads, har fortrinsret til de ledige pladser.
Vi skal have ændringer i jeres bådplads ønsker inden 1. februar.

Fremleje

Bådpladser kan ikke fremlejes. Hvis du i en længer periode ikke skal bruge din bådplads, så giv besked til Trafik og Veje, så andre kan få glæde af pladsen i den pågældende periode.

Hvis en bådplads ikke bliver brugt

Bådpladser skal opsiges inden 1. februar.
Hvis du ikke gør brug af din plads i en periode på 2 år, vil lejekontrakten blive ophævet.

Sammenslutning af frihavne

Hjarbæk Havn er med i sammenslutningen af frihavne. Du kan som pladslejer anmode om et frihavnsmærkat, hvis du påtænker at besøge andre havne, der er med i ordningen.

Frihavnsmærkaten udleveres af Viborg Sejlklub.

Viborg Kommune indbetaler en gang årligt et gebyr til Viborg Sejlklub, så alle pladslejere i den kommunale del af havnen frit kan benytte mastekran, slæbested og miljøstation.

Viborg Sejlklub administrerer gæsteafgift fra gæstesejlere i hele havnen. Alle indtægter fra gæstesejlere tilfalder sejlklubben.

Der henvises: ”Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne BEK nr 9139 af 15/04/2002" (eksternt link).

Selvbetjening

Kontakt

Kim Würtz

Trafik og Veje

Tlf: 87 87 51 08