You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hans Tausens Minde i Viborgs gamle bydel

Byens ældste haveanlæg på den gamle kirkegård med mindestøtte for Hans Tausen.

I 1836 blev byens første haveanlæg anlagt på den gamle kirkegård. Indvielsen skete i anledning af reformationens 300 års jubilæum med opstilling af mindestøtten for Hans Tausen.

Haven blev omlagt i 1946 af havearkitekt C. TH. Sørensen og fremstår som et smukt lille anlæg med store træer og nogle få bede blandt andet et lille afsnit med rosenbede, der er renoveret i 2002, og omfatter historiske roser.

Det er på dette sted, at franciskanerne, eller gråbrødrene som denne tiggermunkeorden blev kaldt i daglige tale, slog sig ned i Viborg i 1235.

I de følgende årtier opbyggede de en – efter datidens forhold – stor kirke, der kom til at ligge på sydsiden af et større klosteranlæg, hvis rester er det nuværende Gråbrødre Kloster.

Hans Tausen (1494 -1561) kom til Viborg i 1525 og blev en af reformationens betydningsfulde talsmænd. Som johannitermunk fra klosteret i Antvorskov, blev han sendt til Viborg i et forsøg på at få ham væk fra de lutherske tanker. Det lykkedes som bekendt ikke, og i 1526 blev han udstødt af johanniterordenen.
Han var henvist til at prædike reformationens tanker på Gråbrødre Kirkegård, hvilket han gjorde i flere år, for til sidst at blive sognepræst på stedet i 1529.

Under Viborgs brand i 1726 brændte byens andre kirker, så hele byen holdt gudstjenester i Gråbrødre Kirke. Den sidste gudstjeneste blev holdt den 6. december 1812 i Gråbrødre Kirke, og de sidste rester af kirken forsvandt i 1830.

I 1836 blev på dette sted anlagt et lille haveanlæg, der blev indviet i anledning af reformationens 300 års jubilæum med opstilling af mindestøtten for Hans Tausens Minde, udført af billedehugger H. E. Freud fra København.

Sidst i 1800-tallet plantede gartner Carl Jacobson Brostrøm de bøgehække, der den dag i dag markerer omridset af den tidligere Gråbrødre Kirke.

Dette lille anlæg, som er byens ældste offentlige have, blev i 1946 omlagt efter plan af havearkitekt C. Th. Sørensen. Anlægget er udført meget enkelt og rummer foruden de store træer nogle få bede blandt andet et lille afsnit med rosenbede. Denne lille rosenhave blev renoveret i foråret 2002 med historiske roser.

Kontakt

Lotte Kunstmann

Tlf: 87 87 51 03