You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Nordisk Park ved Viborg Søndersø

En nyere tema- og landskabspark ved Søndersøs østbred.

Nordisk Park

Nordisk Park er anlagt fra 1994 til 1997 og blev til i samarbejde med Foreningen Norden.

Ideen med parken er - ved hjælp af beplantninger og landskabselementer fra de fem nordiske lande - at give associationer til det pågældende land, og minde den besøgende om fællesskabet i Norden.

Viborgs fire nordiske venskabsbyer – Dalvik i Island, Hamar i Norge, Lund i Sverige og Borgå i Finland – har hver især været med til at bestemme de egnskarakteristiske planter i hver sit område af parken.

Islands område mod øst består er lave planter, da der jo ikke er skov på Island. Mod syd findes det finske og svenske område, mod nord det norske, og langs med søen findes det danske afsnit.

I 1995 udvidede man ideen med parken til også at omfatte andre landskabselementer som sten og ledeblokke. De symboliserer som en hilsen fra istiden de ledeblokke, isen bragte med til Danmark fra de andre nordiske lande.

I samme forbindelse opførtes vartegnet for Nordisk Park. Kunstneren Jørgen Glud har brugt Viborg Domkirkes to tårne som inspiration for det store N, der står som symbol for den nordiske tanke. Vartegnet består af to otte meter høje granitsten fra Sverige. De er forbundet med et vældigt stykke tømmer af norsk skovfyr, der er holdt sammen af en ring af finsk messing.

I 2000 opførtes en bjælkehytte efter norske traditioner i parken. Huset bruges bl.a. som samlingspunkt ved foreningsarrangementer og af børnehaver, men alle kan låne huset ved henvendelse til Borgerservice, Viborg Kommune.

Folder

Kontakt

Lotte Kunstmann

Tlf: 87 87 51 03