You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Fodring af ænder og fugle

Tænk dig om en ekstra gang, inden du fodrer ænder og fugle i det fri.

Fodring af ænder og fugle

I Viborg Kommunes parker og grønne anlæg er der mange besøgende, som - specielt i vintermånederne - fodrer ænder og måger med brød. Især på Borgvold bliver der dagligt smidt meget brød.

Det gavner IKKE fuglene!

Mange forbinder fodringen med en hyggelig naturoplevelse og tror, at det er gavnligt for fuglene. Men det er det ikke. Der er negative konsekvenser for mennesker, fugle og miljø.

For mennesker

Fodringen tiltrækker store flokke af ænder, måger og krager, som kan være til stor gene og skræmme børn og andre gæster i parken. Fuglene efterlader mange fugleklatter dér, hvor de besøgende færdes.

Fodringen ved legepladser og nær mindre børn kan have sundhedsmæssige konsekvenser, hvis børnene spiser det brød, der smides til fuglene. Og endelig kan der opstå problemer med rotter, sådan som det er sket på på Borgvold og på sØnæs i marts 2017. På disse steder fodrer gæsterne jævnligt fuglene.

For fuglene

Fuglene har ikke godt af alt det brød, de får tilbudt. De har bedst af selv at finde deres føde naturligt. Det er bedst for økosystemet og er med til, på en naturlig møde, at regulere bestandens størrelse.

Når der smides brød ud til fuglene, laves der "kunstige foderpladser", hvorfra der bliver kamp indbyrdes imellem fuglene. Det bruger de meget energi på, hvilket er med til at skabe endnu større konkurrence mellem de svage og stærke i bestanden. I sidste ende er det med til at udstøde de svage.

For store andebestande skaber uligevægt i balancen mellem ænder og andrikker. Andrikkerne udøver meget voldsomme parringer, hvor ænderne holdes under vand og i nogle tilfælde ligefrem druknes.

For miljøet

Når der opstår unaturligt store bestande af ænder, går det ud over vandmiljøet i søerne: Algetilvæksten øges, og vandet bliver grumset og ulækkert. I værste tilfælde kan der opstå iltsvind.

Det vurderes, at 1 kg tørt brød kan give lige så meget næring til algerne som 500 l kloakvand.

Hvad kan der gøres?

Viborg Kommune vil gerne henstille til, at man tænker sig om en ekstra gang, inden der fodres løs.

Tænk over konsekvenserne, minimer omfanget, findel brødet og smid det ikke i vandet!

På den måde kan vi alle få en god oplevelse, når vi besøger byens parker og grønne områder!