You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hunde på offentlige arealer

Når du går tur med din hund på offentlige arealer i Viborg Kommune, skal du have styr på den.

Hunde på offentlige arealer

Vær opmærksom på, at uanset hvor dejlig du synes, at din hund er, kan andre godt være bange for den.
Vis derfor hensyn til andre mennesker, når du går tur med din hund.

I byer og områder med bymæssig bebyggelse

I byer og områder med bymæssig bebyggelse har du pligt til:

  • enten at holde din hund i snor,
  • eller have fuldt herredømme over hunden uden snor. Med fuldt herredømme menes, at andre mennesker ikke på nogen måde må føle sig generet af din hund.

Det gælder, når du færdes på gader, veje, stier eller pladser mv., der er åbne for almindelig færdsel. Det gælder også i parker.

Bemærk, at hvor der er skilte med påskriften "Hund i snor" - se herunder, må du ikke gå uden snor i hunden!

I naturen

Når du lufter hund i naturen, skal hunden være i snor:

  • I skove, udyrkede arealer og klitfredede arealer.
  • På stranden - fra 1. april til 30. september. Du må altså godt gå med hunden uden snor i vintermånederne.

Nogle steder er det lovligt at gå en tur i naturen med sin hund uden snor. Hunde skal dog altid føres i snor, hvor der er græssende husdyr. Du må lade hunden være løs – men kun hvis den er under fuld kontrol:

  • På stranden fra 1. oktober til 31. marts.
  • I hundeskove.

Flink af natur - hold hunden i snor

Her kan du se nogle tavler, som du vil kunne møde ude i Viborg Kommunes grønne områder:

Hundeskove og gode råd

I Viborg Kommune er der hundeskove her:

Andre steder udenfor byerne

Andre steder udenfor byer og områder med bymæssig bebyggelse skal du sørge for, at hunden ikke strejfer omkring.

Det siger loven

Bestemmelserne om hunde findes i følgende love:

Politisk beslutning

Teknisk Udvalg i Viborg Kommune havde på sit møde den 26. november 2008 på dagsordenen en sag nr. 328 om "Hunde på offentlige arealer".

Hund i snor-skilt

Hvor der er skilte med påskriften "Hund i snor", må du ikke gå uden snor i hunden.

Jette K. Lundkvist

Tlf: 87 87 51 02