You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vandmølleruten og Arnbjergruten - Viborg Naturpark

Arnbjergruten og Vandmølleruten er begge kombinerede vandre- og cykelruter.

På Arnbjergruten og Vandmølleruten er der skilte med fortællinger om noget af det, du kommer forbi.

Arnbjergruten er 4,9 km og Vandmølleruten er 10,3 km.
På ruterne er der skilte med fortællinger om noget af det, du kommer forbi.

Arnbjergruten bringer dig gennem området mellem Søndersø og den nye bydel Arnbjerg. Du kan opleve Arnbjergs nærhed til Viborg by, naturen og den spændende kulturhistorie, der er forbundet med stedet.

På Vandmølleruten kommer du forbi tre tidligere vandmøller: Søndermølle, Bruunshaab Gl. Papfabrik og Rindsholm Mølle. Møllerne har alle været store og betydningsfulde møllerier drevet af vandkraft.

Kort over Vandmølleruten og Arnbjergruten

Se printvenligt kort over Vandmølleruten og Arnbjergruten (pdf)

Praktisk info

Du kan vandre og cykle på både Arnbjergruten og Vandmølleruten. Du skal dog være indstillet på at trække cyklen, hvis markvejene eller trafikken er udfordrende.

Husk at tage dit affald med hjem.

På Vandmøllerutens sydligste punkt ligger Rindsholm Mølle. For at komme hertil skal du gå ud og hjem ad samme vej.

udinaturen.dk kan du se, hvor der er parkering, mulighed for ophold, toiletter osv. i nærheden. Her kan du også finde andre muligheder for oplevelser i naturen i Viborg Kommune.

Baggrund

Ideen til Vandmølleruten kommer fra Viborg Naturpark. Her har frivillige fra Arnbjerg, Dansk Vandrelaug, Cyklistforbundet og Danmarks Naturfredningsforening ydet et stort bidrag. Stor tak til dem!

Ideen til Arnbjergruten udspringer fra udviklingsplanen for Nørresø og Søndersø, hvor der er et stort ønske om en større sammenhæng mellem lokationer og Viborgsøerne.