You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hærup Sø i Skals Ådalen

En smuk sø i et fredet hedeområde med mulighed for en fin vandretur med masser af orkideer i forsommeren.

Hærup Sø ligger som en perle i en lille sidedal til Skals Ådal. Fra parkeringspladsen fører en afmærket sti forbi en fyrreplantage til Skamris Dal. Her er en smuk udsigt over den lavvandede sø, omgivet af enge og bakker med skov, krat, overdrev og hede.

Fra Skamris Dal kan du gå mod syd ned til badearealet ved søen, eller gå videre mod vest og nyde en rundtur i skoven. Du kan også følge stien mod nord op i dalen og derfra gå ind i skoven. Fra Skamris Dal kan du også gå helt op til højryggede agre fra middelalderen.

En mindesten og informationstavle i Skamris Dal fortæller, at området blev brugt til nedkastning af våben i besættelsestiden.

Søen ligger i en lille sidedal, der måske har været en nordsydgående tunneldal, som senere under istiden er blevet krydset af smeltevandet i Skals Ådal. De kraftige stigninger i havet i stenalderen nåede helt op til Hærup Sø-området.

Rundt om søen findes flere fugtige enge og moser, hvor der gror orkidéer, især maj-gøgeurt.

Der er også et rigt liv af fugle i og omkring søen. Ved søen yngler rørhøg, og det kan ske, at du hører rørdrummens pauken.

I sensommeren ses ofte fiskeørne, og om vinteren overnatter sangsvaner her. Der holder oddere til omkring Hærup Sø og Skals Å. Det skyldes, at området er rigt på fisk og samtidig ret øde og uforstyrret.

Den sandede jord og det åbne landskab giver gode vilkår for typiske planter på heden: Hedelyng, revling, tyttebær, tormentil, skovstjerne og bævreasp. Roden af tormentil er god til kryddersnaps. Planten kendes bl.a. på sine 4 gule kronblade, og at roden er rød indvendig. Den kalder derfor også Blodrod.

I egekrattet på nordsiden af Skamris Dal findes højryggede agre fra middelalderen. De ligger som bølger i skovbunden og er opstået, fordi bønderne år efter år har pløjet jorden til samme side.

Efter at bønderne i middelalderen opgav landbruget på stedet, groede agrene til med træer. Skoven har gjort det svært at genoptage dyrkningen, og derfor har disse agre – modsat mange andre – ligget uberørte siden. En rød stirute viser vej til de højryggede agre.

I perioder, hvor der går tyr i indhegningen, er der opsat et skilt på lågen. Gå ikke ind til tyren.

I Skamris Dal står en sten til minde om Sandbækgruppen, der under den tyske besættelse her modtog våben, nedkastet i containere med faldskærm af engelske fly. I dalen er opsat mere information om modstandsgruppen.

Gruppen har navn efter Hersom-præsten Harald Sandbæk, der tog initiativ til dannelse af modstandsgruppen mod den tyske besættelsesmagt.

Skamris-stenen

Skamris-stenen

Søen og det kuperede terræn omkring den blev naturfredet i 1970, i alt 370 ha.

Hensigten er at sikre det åbne landskab og undgå nyplantning, sommerhuse og råstofgravning. Desuden at sikre det særligt værdifulde plante- og dyreliv, og ikke mindst sikre adgang for alle til dele af arealet, så flere kan få glæde af værdierne.

For at bevare det åbne landskab er der fældet en del træer og sørget for, at der er dyr, der afgræsser området.

På kommunevejen mellem Bjerregrav og Klejtrup drejes mod syd ved skiltet til Hærup Sø. Her er der ca. 2 km til en lille P-plads.

Der er afmærket en sti fra P-pladsen ind i området, hvor du kan gå til søen eller rundture i det kuperede terræn. Ellers er der ikke offentlig adgang af hensyn til orkidéerne, odderne og lodsejerne.

Der er opsat to informationstavler - et kortbord på P-pladsen - se det her (6,4 MB) - og en oplysningstavle om Sandbæk-gruppen i Skamrisdal - se den her (2,5 MB).

Ejer

Privat ejet.

Kontakt

Natur og Vand

87 87 55 31
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer