You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Høgild ved Karup Å

Ved Høgild ved Karup Å kan du se naturpleje fra en flot natursti.

En henvendelse fra ejeren af Høgild Møllegård i 2008 resulterede i et stort projekt om naturpleje og naturformidling på en 1 km lang strækning langs Karup Å.

Med projektet bevares og fremvises et af de mest karakteristiske kulturlandskaber i Viborg Kommune, nemlig Alheden ved Karup Å.

Det kræver en stor indsats at holde træerne væk fra de smukke skrænter og engarealer langs med åen, og det fik ejeren til at søge hjælp hos kommunen.

Sammen ryddede ejeren og kommunen i vinteren 2008-09 træer og satte hegn om hede- og mosearealerne langs med Karup Å syd for Høgild Bro. Nu hjælper en lille flok kvæg med at holde arealerne åbne.

Foruden at holde træerne væk kan dyrene nemlig noget, som vi mennesker ikke kan: De skaber dynamik i landskabet, fordi nye frø spirer i kokasser og i køernes "fodspor", de holder græsset lavt, så mange arter får en chance for at få en plads i solen, og de gør det alt sammen uden at ose, larme og lave dybe spor i jorden.

Sammen med ejeren har Viborg Kommune etableret en natursti, hvorfra man har en fantastisk udsigt over en af de smukkeste strækninger af Karup Å.

Stien går igennem indhegningerne, men vær ikke bange for dyrene - de er meget rolige og passer sig selv. Hunde skal føres i snor af hensyn til dyrene.

På turen passerer man gamle, krogede egebevoksninger på toppen af åens høje brinker og krydser nogle velbevarede middelalderagre.

Flere steder ved åen kan man se rester af gamle engvandingskanaler, som har været brugt til overrisling af hø-enge langs med åen.

På Åhusevej er der etableret en P-plads og opsat en informationstavle som udgangspunkt for vandreturen - se den her.

Karen Hingkjær Glerup-Nielsen

Tlf: 87 87 52 21