You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Jordbro Engsø mellem Knudby og Ørum

Jordbro Engsø mellem Knudby og Ørum er en genetableret sø med mange publikumsfaciliteter.

Kærhuset er blevet sat flot i stand og fungerer nu som madpakkehus og infocenter. Der er etableret en opholdsplatform, et fugleskjul og et madpakke-hus. Der er opsat borde og bænke, og – ikke mindst - der er lavet en fin sti mellem Kærhuset og Ørum på det gamle dige langs det gamle pumpelag.

Stisystemet forbinder forsamlingshusene i Knudby og Ørum – i hver sin kommune, og der er opsat flotte plancher i Kærhuset og opstillet informationstavler langs stien.

Se folder og gode links herunder.

Jordbro Engsø blev indviet som et statsligt vådområdeprojekt i 2016. Siden har et såkaldt lokalt grønt partnerskabsprojekt søgt og opnået tilskud fra fonde og fået gennemført en masse publikumsfaciliteter ved søen.

Publikumsfaciliteterne blev indviet søndag den 25. august 2019. Til indvielsen var der godt 200 mennesker samlet i det gode vejr. De hørte taler og fik pølser og sodavand/øl, og bagefter var der Sømarked. Alle var velkomne til indvielsen.

Partnerskabets aktiviteter er finansieret af LAG Skive-Viborg, Realdania, Friluftsrådet og Skive og Viborg Kommuner. Endvidere donerede Sdr. Ørum-Taarup Landvindingslag sin kontante beholdning til partnerskabet ved pumpelagets nedlæggelse.

Læs mere om Jordbro Engsø:

Logoer for sponsorer

Rune Rauff Schultz

Tlf: 87 87 55 54