You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Kongenshus Hede

Kongenshus Hede er et af Danmarks største hedeområder med muligheder for masser af natur- og kulturhistoriske oplevelser.

På heden kan du stadig fornemme noget af tidligere tiders ødemark med vide udsyn til alle sider.

Heden har et helt særligt plante- og dyreliv, men det er især de spredte flokke af får, der fanger øjet.

Kongenshus er samtidig en fredet mindepark, hvor man kan fordybe sig i historien om hedens opdyrkning og natur. Ved Kongenshus Hotel er der en udstilling herom.

Fra 3 P-pladser er der bl.a. adgang til afmærkede vandreruter.

Under sidste istid standsede isens fremrykning langs en linje, der strakte sig fra Viborg til Vesterhavet og fra Viborg mod syd ned gennem Jylland.

Smeltevandet fra isen skabte store sletter, som i tidens løb blev gennemskåret af mindre smeltevandsfloder med forskellige retninger.

En af sletterne er Alheden, der i dag mest opleves som et fladt landbrugslandskab, hvor udsigten hele tiden brydes af læhegn.

Efter istiden blev sletterne dækket af skov, som forsvandt igen, efterhånden som skoven blev fældet for at give plads til marker og græsning.

Den sandede jord kunne ikke tåle den voldsomme udnyttelse, og efterhånden bredte heden sig ind over det tidligere landbrugslandskab. Da Alheden havde sin største udbredelse i 1700-tallet, dækkede den 50.000 ha. Kongenshus Hede er med sine 1.200 ha en af de sidste rester af Alheden.

På Kongenshus Hede ses både slettelandskabet og terrasser og slugter dannet af smeltevand.

Hedelandskabet fastholdes i dag gennem landskabspleje, og man kan derfor finde de typiske hedeplanter: Hedelyng, revling og tyttebær.

Urfuglen, der må betragtes som hedens karakterfugl, er desværre forsvundet. Der blev sidst set enkelte urfugle i 2001. Men insekterne og krybdyrene, fx firben, som også er karakteristiske for heden, trives her stadigvæk.

I 1754 gjorde en tyskfødt officer, Ludvig von Kahlen, det første forsøg på at genopdyrke heden. Det skete med kongelig velsignelse og støtte, bl.a. til opførelse af en beboelse – "Kongens–hus".

Som det ses i dag, mislykkedes forsøget, og arealerne fik lov at ligge hen som hede. Von Kahlens hus er for længst borte, men har ligget nær det nuværende Kongenshus Hotel.

I 1913 blev der oprettet en ren-park på heden. Dyrene blev passet af en samisk familie. Renerne kunne dog ikke tåle det danske klima, og projektet blev opgivet i 1923.

Det hårde slid med at opdyrke hederne rundt i landet lykkedes så godt, at der i 1950 kun var ca. 2 % hede tilbage. Derfor ændrede holdningen til "den golde hede" sig så meget, at nogle af de vigtigste heder kunne fredes. I 1953 blev Kongenshus Hede således fredet for at sikre selve heden. Samtidig blev der oprettet en mindepark for at mindes de bønder, der havde været med til at "bryde heden" i hele Jylland. I en af de store slugter er der indrettet en mindedal og en mødeplads, hvor der er opsat over 300 mindesten over disse pionerbønder.

Lyng, der får lov til at passe sig selv, dør efterhånden. For at holde lyngen "ung" og for, at heden ikke skal gro til i skov, bliver lyngen slået og græsset af får. Hyrden, der har opsyn med fårene, holder i løbet af sommeren opvisninger med sine fårehunde. Tidspunkterne for opvisningerne fremgår af opslag ved Kongenshus Hotel.

  • Kongenshus Mindepark, Vestre Skivevej 142, 8800 Viborg - kort.

Der er afmærket to vandreture på hhv. 3 og 3,5 km, der bl.a. fører forbi markante smeltevandsterrasser, slugter, gravhøje med flotte udsigter, hulveje, grønne enge og Mindedalen. Turen på de afmærkede stier kan begyndes fra en af de 3 P-pladser, hvor der på alle findes informationstavler, der viser stien.Der er P-pladser ved Kongenshus Hotel, ved kiosken ved Mindedalen og i områdets nordvestlige udkant ved Tingvej. Der er borde og bænke ved P-pladsen på Tingvej og ved kiosken. Ved kiosken er der toilet med vand, der kan bruges i kioskens åbningstid. Det kan bruges af bevægelseshæmmede.

De afmærkede ruter er trampestier. Ønsker man at køre i bil, kan man køre ad grusvejen til kiosken (se nedenfor). Ved henvendelse i kiosken kan bevægelseshæmmede få adgang til Mindedalen i bil. Der er adgang fra amtsvejen Skive - Ans (rute 186). I kioskens åbningstid er der også adgang fra Høgildvej mellem Grønhøj og Resen.

Ejer:

Den selvejende institution "Kongenshus Mindepark", som via Hedeselskabet har en godhjemmeside om Kongenshus.

Mindeparken indviede den 10. april 2014 et flot landskabstilpasset og handicapegnet udkigstårn.Læs mere om det på deres hjemmeside her.

Der er to foldere, der dækker området. Viborg Amts gamle folder 'Alheden' og den nyere 'Kongenshus Hede', som bl.a. fortæller om området og om muligheder for ture på egnen – til fods, på cykel eller i bil.

Kongenshus Hede er udvalgt til at være med på "Smutturen" - en digital portal over nogle særligt udvalgte naturområder i Danmark.

Se projektets hjemmeside (eksternt link) og deres FacebooksideogInstagramprofilmed bl.a. flotte fotos og video fra Kongenshus Hede.

Karen Hingkjær Glerup-Nielsen

Tlf: 87 87 52 21