You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber

I Mønsted-Daugbjerg-området har der været brudt kalk til mørtel i næsten 1000 år, og kalkgruberne er nu nogle af Europas vigtigste vinterhi for flagermus.

Både Mønsted- og Daugbjerg Kalkgruber har flere kilometer åbne grubegange, som du kan besøge.

Kalkgruberne her er en af Europas vigtigste steder, hvor flagermus kan overvintre. Mere end 12.000 flagermus af 5 forskellige arter har deres vinterhi her.

Damflagermusene

Årets gang 

April: På lune aftener kan du opleve flagermusene flyve ud fra deres vinterhi i gruberne, hvor de har sovet vintersøvn.

Sommerhalvåret: De lever af insekter, som de fanger om natten ved hjælp af et radar-lignende system. Flagermusene udsender under flugten høje skrig hele tiden. Ved hjælp af ekkoet kan flagermusene beregne retning og afstand til omgivelserne, altså også til de flyvende insekter.

Om dagen sover flagermusene på mørke lofter og i hule træer.

Ca. 1. september: De flyver tilbage til gruberne for at overvintre. Her tærer de så på deres fedtdepoter, indtil det næste forår er varmt nok til, at de igen kan flyve ud og finde tilstrækkelig mad.

20% af verdensbestanden af denne art sover vintersøvn i gruberne.

Ansvarsart

Mønsted-Daugbjerg området udpeget som det såkaldte EU-habitatområde nr. 39.

Damflagermus er en ansvarsart i Viborg Kommune. 

Læs mere om vores udvalgte arter 

Karen Hingkjær Glerup-Nielsen

Tlf: 87 87 52 21