You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Skals Å og Kølsen Enge

Ved Skals Å og Kølsen Enge er der lavet en natursti og et grønt partnerskab.

Viborg Kommune har etableret en flot natursti på dæmningen langs Skals Å mellem Løgstørvej og den gamle jernbanebro - nu en del af Himmerlandsstien - over Skals Å ved Hjarbæk Fjord.

Projektet går ud på at etablere en del faciliteter for publikum rundt om statens vådområdeprojekt fra 2016. P-plads, madpakkehus, isætningssted, lystfiskerplatform, vandre- og cykelstier, udsigtstårn og udsigtspunkt med borde/bænke.

Den lokale projektgruppe består af følgende:

 • Leif Gade, Skals Borgerforening/Fjordklyngen.
 • Claus Hansen, Skals Borgerforening.
 • Jens Peter Rind, Kølsen Borgerforening.
 • Henrik Sørensen, Løgstrup Borgerforening.
 • Svend Madsen, lodsejer.
 • Hans Peter Harpøth, Friluftsrådet.
 • Poul Nold Jensen, Friluftsrådet.
 • Leif Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening.
 • Stinne Aastrup, Dansk Ornitologisk Forening.
 • Finn Karlsson, Danmarks Sportsfiskerforbund.
 • Jørgen Buch, Danmarks Sportsfiskerforbund.
 • Bendt Nielsen, Bendt Nielsens Tegnestue (konsulent).
 • Jann Ribergaard, biolog/naturformidler, Viborg Kommune, Teknik & Miljø (referent).

Miljøstyrelsen har udsendt en pressemeddelelse om 13 friluftsprojekter, hvor projektet ”Grønt partnerskab ved Skals Å og Kølsen Enge” er fremhævet som et af to projekter. Projektet har fået tilsagn om ca. 1 mio. kr.

Viborg Kommunes Klima-og miljøudvalg har på mødet den 27. februar 2019 godkendt, at 200.000 kr. fra en pulje til mindre anlægsbehov kan bruges til projektet i 2020. Der er derudover indhentet et tilsagn på 200.000 kr. fra Friluftsrådets Udlodningsmidler til Friluftsliv. 

Der mangler således fortsat en del midler, inden partnerskabet har indsamlet det fulde beløb. Relevante fonde vil blive ansøgt om de resterende beløb i 2020. Miljøstyrelsens, Friluftsrådets og Kommunens tilsagn vil være gode løftestænger for flere tilsagn.

Kontakt

Natur og Vand

87 87 55 31
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer