You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vindelsbæk ved Rødkærsbro

Ved Vindelsbæk ved Rødkærsbro er der i forbindelse med et okkerprojekt lavet en natursti.

Der var tidligere en lille tilgroet stump sti langs banelegemet. I forbindelse med et vandløbsprojekt i området har Viborg Kommune foretaget naturpleje og forbedret stien.

Der er fældet opvækst, sat nye hegn og lavet en aftale med en lokal økologisk landmand om at få afgræsset engene med køer. Der er lagt nyt grus på stien, som også er lavet bredere og forlænget ud over engen og vandløbet.

Ideen med stisystemet kommer to steder fra: Dels fra rapporten ’Bynære Landskaber, Bjerringbro, Rødkærsbro, Sparkær, Stoholm’ fra 2013, dels fra ’Borgerplan for Rødkærsbro og Omegn 2015-17’.

I begge rapporter er der udtrykt lokale ønsker om en sti fra jernbaneoverskæringen i Rødkærsbro ad Voldvej ud forbi det gamle renseanlæg videre mellem jernbanen og Vindelsbæk frem til Vindelsbækvej.

På det sidste stykke af strækningen er der ønsket spang, så man kunne komme over de våde områder.

Nu har man derfor mulighed for at gå en fin lille rundtur ad en 2 km lang sti. Stien går gennem de græssede enge langs banen og over den mest bynære af de to dæmninger over vandløbet. Herfra kan man følge landevejen tilbage til byen.

Det er håbet, at den udvidede naturpleje med tiden vil gøre, at naturen på engene vil blive bedre, så der fx bliver flere forskellige blomster, dyr og fugle at nyde undervejs på turen.

Og køerne er fredelige, så man kan roligt gå ind i indhegningen :-) 

Og husk - hvis du har hund med i indhegningen, SKAL den føres i snor!

Projektet blev indviet søndag den 7. juni 2015.

Rune Rauff Schultz

Tlf: 87 87 55 54