You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Børneorlov fra dagtilbud

Du kan søge orlov til dit barn fra vores dagtilbud. Du skal søge orlov senest 1 måned før orloven skal begynde, og orloven skal vare i mindst 13 uger.

Sådan søger du om orlov

Du søger om orlov til dit barn ved at udfylde ansøgningsskemaet til børneorlov.

Orlovsperioden skal være på minimum 13 uger. 

Du skal søge 1 måned før, at orloven skal begynde – og der kan tidligst søges 1 måned efter, at dit barn er optaget i pasningstilbuddet. 

NB! Varslet kan fraviges i særlige tilfælde på grund af sygdom af særdeles alvorlig karakter (livstruende).  

Orloven skal begynde den 1. i en måned. 

 

Pladsgaranti efter orlov 

Børn, som midlertidig udmeldes af institution, er sikret plads i samme institution efter orlovsperiodens udløb. 

Ved dagpleje tilbydes plads så tæt på bopælen som muligt. 

 

Forlængelse af orlov 

Ansøgning om forlængelse indgives senest 1 måned før den oprindelige orlovs udløb. 

 

Afbrydelse af orlov 

Ønsker du at afbryde dit barns orlov, giver vi pladsgaranti - men ikke nødvendigvis i samme institution som før orloven. 

 

Antal orlovspladser 

Der kan maksimum bevilges orlov til 1 barn pr. børnegruppe i hver børnehave. 

 

Kontakt

Pladsanvisningen

87 87 10 88
Prinsens Alle 5
8800 Viborg