You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Dagpleje, vuggestue og børnehave

I Viborg Kommune er kommunens vuggestuer og børnehaver organiseret i børnehuse.

Børn skal have lys i øjnene

Børn udvikler sig, når de indgår i sunde fællesskaber. Sådanne fællesskaber finder de blandt andet i vores kommunale dagplejere, vuggestuer og børnehaver.

 

Vi fokuserer på barnets trivsel og udvikling

Vi arbejder målrettet for at tilbyde alle børn i alderen 0-6 år den bedste dagligdag i et godt miljø. Fokus er på det enkelte barns udvikling, trivsel, læring og dannelse. For at lykkes med det, skal medarbejdere og ledere i vores dagpleje, vuggestuer og børnehaver være dygtige og veluddannede. De bliver derfor alle løbende efteruddannet, blandt andet om Marte Meo og sprogarbejde.

Marte Meo er en metode, der støtter måden, vi kommunikerer på, og som er med til at styrke samvær og nærvær mellem de voksne og børnene. 

Det er lovmæssigt bestemt, at alle børn omkring 3 år sprogvurderes. I Viborg Kommune sprogvurderer vi alle børn, fra barnet er fyldt 2 år og 10 måneder, og inden det bliver 3 år og 4 måneder. Det er dit barns pædagog, der laver sprogvurderingen med dit barn, og på den måde får hun en status på den sproglige udvikling. 

Læs mere om sprogvurderinger i denne folder.

De kommunale dagtilbud deltager løbende i relevante forsknings– og udviklingsprojekter. Det gør medarbejdere og ledere dygtigere og betyder, at vi kan leverer en høj kvalitet i de kommunale dagtilbud.

Samtidig arbejder alle tæt sammen, så børn i 0-6-års alderen får de bedste overgange i de forskellige sammenhænge, vi møder dem. Det gælder, når barnet skifter fra sundhedsplejen til dagpleje og vuggestue, fra dagpleje og vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole og SFO.


Organiseringen af de kommunale dagplejer, vuggestuer og børnehaver

De kommunale dagtilbud er i Viborg Kommune organiseret i fem områder. Hvert område har sin områdeleder, som er øverste leder for både dagpleje og børnehusene i området. Områdelederne refererer til dagtilbudschefen. Hvert område har en områdebestyrelse, som består af forældrevalgte repræsentanter.

Vi har 215 dagplejere og 43 kommunale børnehuse fordelt i hele kommunen. Dagpleje og vuggestue er for børn i alderen 24 uger til og med 2 år og 11 måneder. Børnehave er for børn fra den 1. i den måned, de fylder 3 år og til skolestart.

I dagplejen kommer børnene i dagplejerens eget hjem, som er godkendt til pasning. Børnene og deres dagplejere mødes løbende i legestue, så børnene kan lege i større fællesskaber og få kendskab til de øvrige dagplejere. Hver dagplejer har et tæt samarbejde med dagplejepædagoger, som understøtter den faglige udvikling og arbejdet med børnene og forældrene. Der tilbydes gæstepleje ved sygdom og ferie.

Flere af kommunens børnehuse har flere matrikler, som hører under samme ledelse. Børnene i vuggestue og børnehave er inddelt i grupper med faste voksne.

 

Børnehaver med aftenpladser 

Hvis du har behov for aftenpasning, så skal du kontakte din lokale børnehusleder med henblik på en drøftelse af pasningsmuligheder i Viborg Kommune. Du skal kunne dokumentere, at din arbejdstid er til efter kl. 17.00 mindst 4 dage om ugen. Der opkræves ekstra betaling for pasning i de sene åbningstider.

I Bøgeskovens Børnehus er der mulighed for tilkøb af timer til kl. 17.30 mandag-torsdag og fredag til kl. 17.00.