You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Deltidspladser i dagpleje, vuggestue og børnehave

Se, hvordan du søger deltidsplads til dit barn i vores dagpleje, vuggestue og børnehave.

Deltidsplads i dagplejen

Der er mulighed for deltidsplads i dagplejen, hvis en eller begge forældre afholder barsels- eller forældreorlov. Deltidspladsen er på max. 30 timer pr. uge i tidsrummet fra kl. 9.00 til kl. 15.00.  

 

Hvordan søger jeg om en deltidsplads? 

For at søge om en deltidsplads i dagplejen, skal du udfylde ansøgningsblanketten.

Deltidspladsen kan påbegyndes fra den 1. i en måned. Pladsanvisningen skal have ansøgningen senest én måned før, du ønsker at benytte deltidspladsen. 

 

Hvem kan jeg bevilges en deltidsplads hos? 

Deltidsplads kan kun bevilges hos den dagplejer, som dit barn i forvejen er indmeldt hos.   

 

Ophør af deltidsplads 

Deltidspladsen skal være for en sammenhængende periode. Retten til deltidspladsen bortfalder, hvis din og din partners barsels- eller forældreorlov afbrydes for en periode på mere end 5 ugers varighed.  

Du har pligt til at oplyse kommunen, hvis jeres barsels- eller forældreorlov afbrydes af en periode på mere end 5 uger eller hvis den helt afbrydes.  

Retten til deltidsplads i dagplejen udløber senest til udgangen af den måned, hvori orlovsperioden stopper.

 

Aktiviteter og deltidsplads 

Børn på deltidsplads kan kun deltage i dagplejens aktiviteter i det tidsrum, deltidspladsen omfatter.  

Selvbetjening

Deltidsplads i vuggestue og børnehave

Tilbuddet gælder for alle børn i husstanden fra 26 uger til skolestart.

 

Deltidsplads med mulighed for pasning i op til 30 timer ugentligt inden for børnehusets åbningstid 

  • Du og børnehusleder aftaler en mødeplan, så dit barn i løbet af en uge maksimalt passes i 30 timer. Der kan ikke overføres overskydende timer fra uge til uge.
  • Den aftalte mødeplan gælder for minimum én måned ad gangen. Besked om eventuelle ændringer til den aftalte plan skal ske til børnehuslederen med mindst én måneds varsel fra hver den 1. i en måned. 
  • Hvis dit barn er i børnehuset i mere end 30 timer ugentligt, ophører den fleksible deltidsplads med tilbagevirkende kraft, og der opkræves for en almindelig fuldtidsplads i hele perioden.

 

Deltidsplads med mulighed for én fast ugentlig fridag 

  • Forældre og børnehusleder aftaler den faste ugentlige fridag. Der kan ikke overføres fridage fra uge til uge.
  • Den aftalte plan gælder for minimum én måned ad gangen. Du skal give besked om eventuelle ændringer til den aftalte plan til børnehuslederen med mindst én måneds varsel fra hver den 1. i en måned. 
  • Overholdes den aftalte plan om én ugentlig fridag ikke, ophører den fleksible deltidsplads med tilbagevirkende kraft, og der opkræves for en almindelig fuldtidsplads i hele perioden.

Vær opmærksom på, at tilbuddet om deltidsplads ikke kan kombineres med tilbuddet om sen pasning i Bøgeskovens Børnehus. 

 

Hvordan får jeg en deltidsplads til mit barn? 

Hvis du ønsker en deltidsplads, skal du kontakte Pladsanvisningen for at få hjælp. Deltidspladserne kan ikke bookes direkte i NemPlads. 

 

Hvor kan jeg få deltidsplads

En deltidsplads kan kun bevilges i det børnehus, som dit barn i forvejen er indmeldt i, og den skal som minimum have en varighed på 3 måneder. Efter 3 måneder vil deltidspladsen kunne ændres til en fuldtidsplads i samme børnehus med én arbejdsdags varsel.  

Ønsker du at ændre deltidspladsen til en fuldtidsplads, før der er gået 3 måneder, vil ændringen ske med tilbagevirkende kraft, og vi opkræver for en almindelig fuldtidsplads i hele perioden. 

 

Frokostordning for børn med deltidsplads

Er der kommunal frokostordning i børnehuset, opkræves børn på deltidsplads for frokost i lighed med børn på fuld tid. Hvis dit barn har én ugentlig fridag, vil taksten for frokost dog være billigere. 

Deltidspladsen kan starte fra den 1. i en måned, og du skal søge hos Pladsanvisningen senest én måned før, du ønsker, at deltidspladsen skal starte. 

 

Deltidsplads og aktiviteter 

Børn på deltidsplads kan kun deltage i børnehusets aktiviteter i det tidsrum, deltidspladsen omfatter. 

Kontakt

87 87 10 88
Send sikker mail til Pladsanvisningen i Viborg Kommune Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer
Prinsens Allé 5
8800 Viborg

Åbningstider

Mandag

09.00-13.00

Tirsdag

09.00-13.00

Torsdag

10.00-17.00