You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Minimumsnormeringer

Fra 2024 indføres et lovkrav om minimumsnormeringer i alle landets daginstitutioner. Læs mere om, hvad det betyder for dagtilbud i Viborg Kommune.

Fra 2024 indføres et lovkrav om minimumsnormeringer i alle landets daginstitutioner. Dette krav gælder også for alle Viborg Kommunes kommunale, selvejende, samdrevne og private børnehuse samt puljeordning – og dermed også dit barns børnehus. Det betyder, at vi skal ansætte ekstra personale rundt omkring i Viborg Kommunes børnehuse.

Hvad er minimumsnormering?

Minimumsnormeringer er et udtryk for en opgørelse over forholdet mellem medarbejdere og antallet af indskrevne børn i daginstitutioner.

Derfor skal der fra 1. januar 2024 være

 • minimum 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuer.
 • minimum 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaver.

Samtidig er det besluttet, at normeringen skal følge barnets alder, så børn, der rykkes i børnehave før de er fyldt tre år, sikres en normering på minimum 1 pædagogisk personale pr. 3 børn svarende til en vuggestuenormering.

Hvordan opgøres minimumsnormering?

Minimumsnormering opgøres som et årligt gennemsnit på kommuneniveau. Det vil sige, det opgøres ikke på hverken børnehus- eller stueniveau. I kan som forældre derfor ikke nødvendigvis tælle en voksen pr. tre børn i jeres barns vuggestue eller en voksen pr. seks børn i jeres barns børnehave.

Hvad tæller med i minimumsnormering, når vi snakker pædagogiske personaleressourcer?

De pædagogiske personaleressourcer dækker først og fremmest over det pædagogiske personale i dit barns børnehus, dvs.:

 • Pædagoger
 • Pædagogiske assistenter
 • Pædagogmedhjælpere
 • Ledere
 • Pædagogstuderende
 • Pædagogiske assistentelever.

Som en del af aftalen om minimumsnormeringer er det aftalt, at lederne indgår med en vægt på 85 %.

Udover det pædagogiske personale tæller støttetimer til børn i udsatte positioner med i opgørelsen af minimumsnormeringer. I Viborg Kommune betyder det ressourcepædagoger og logopæder.

Vikarer indgår også i optællingen.

De tæller ikke med i normeringen

Der er også personalegrupper, som ikke tælles med i opgørelsen af minimumsnormering, men som fortsat er til stede i dit barns børnehus. Det er blandt andre følgende til specifikke børn og børnegrupper:

 • Psykologer
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter

Derudover er der enkelte børnehuse, som hvert år tildeles ekstra midler til pædagogisk personale, fordi de har mange børn i udsatte positioner. Dette tæller heller ikke med i opgørelsen.

Når vi taler om opgørelse af normeringer, er det vigtigt at have for øje, at den ikke tager højde for, hvor meget tid personalet bruger sammen med børnene (den såkaldte ansigt-til-ansigt-tid). Personalets og lederens vægt i normeringsopgørelsen er derfor ikke fastsat på baggrund af den præcise tid, som det pædagogiske personale eller lederen har med børnene.