You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Økonomisk friplads til dagtilbud

Din husstands samlede indkomst afgør, om du kan få tilskud til dagtilbud eller fuld økonomisk friplads. Tilskuddet reguleres løbende ud fra dine økonomiske oplysninger.

INDHOLD

Husstandens samlede indtægt afgør, om du kan få hel eller delvis økonomisk friplads til dagtilbud

Du kan søge om tilskud til betaling af pasning i kommunalt dagtilbud samt i private vuggestuer og børnehaver, hvis

  • den samlede indkomst for dig og din samlever/ægtefælle ligger under 563.800 kr. (2020)
  • du er enlig forsørger og din indkomst er under 627.306 kr. (2020)

Er husstandsindtægten på 181.501 kr. (2020) eller mindre, er du berettiget til fuld økonomisk friplads.

Fripladsgrænsen er fastsat i fripladsskalaen, som du kan finde på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside. Se fripladsskalaen her.

For hvert ekstra hjemmeboende barn under 18 år ud over det første forhøjes fripladsgrænsen med 7.000 kr.

Dvs. er du enlig forsørger og har to hjemmeboende børn, kan du søge om tilskud til friplads, hvis din indkomst er under 634.306 kr. (627.306 + 7.000).

Økonomisk friplads søges digitalt, når barnet er indmeldt

Du søger økonomisk fripladstilskud digitalt i selvbetjeningsløsningen.

Først når barnet er indmeldt i dagtilbud, kan du sende ansøgningen.

Søg senest en måned efter barnets indmeldelse i institutionen, hvis du vil være sikret tilskud fra begyndelsen. 

Er du tilflytter til Viborg Kommune, kan du først søge om økonomisk friplads, når du har folkeregisteradresse i kommunen. Se mere om hvordan du melder flytning.

Vi genberegner løbende dit tilskud

Viborg Kommune får besked fra SKAT, hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig.

Hvis ændringen af indkomsten har betydning for dit økonomiske tilskud, reguleres din egenbetaling automatisk.

Kontakt

Borgerservice

87 87 87 10
Send sikker mail som borger Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Telefontid

Kl.

Mandag - tirsdag

10.00 - 15.00

Onsdag

Lukket

Torsdag

10.00 - 15.00

Fredag

10.00 - 13.00

Bestil tid til fysisk fremmøde