You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Privat dagpleje

Viborg Kommune har ingen godkendte private dagplejere. Ønsker du et dagplejelignende privat tilbud, kan du overveje en Privat Pasningsordning.

Hvad er en privat dagpleje? 

Privat dagpleje ligner på mange måder den kommunale dagpleje og skal leve op til mange af de samme krav. Der oprettes dog kun privat dagpleje, hvis den lever op til en række krav, og hvis der er mangel på pladser i de kommunale tilbud.

 

Hvordan kan man blive privat dagplejer? 

Der stilles ikke krav om, at kommunen skal indgå aftaler om drift af privat dagpleje, ligesom der ikke stilles krav om hvem, der kan indgås aftale med. Det er således op til den enkelte kommune at afgøre, om den vil indgå en aftale med en privat dagplejer, blandt andet på baggrund af hensynet til den samlede udbud af kommunale pladser.

Ønsker du alligevel at afsøge muligheden for at blive privat dagplejer under §21 i Dagtilbudsloven, skal du først kontakte den tilsynsførende for området for en konkret vurdering af det tilbud, du ønsker at etablere. 

Kontakt

Annette Jønsson

Pædagogisk konsulent

Tlf: 87 87 10 19

Charlotte Hove Pedersen

Chefkonsulent

Tlf: 87 87 10 62