You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Opret privat pasningsordning som forældre

Som forælder har du mulighed for at få tilskud til at ansætte en person til at passe dit barn. I har også mulighed for at gå sammen med andre forældre og ansætte en person til at passe jeres børn i fællesskab.

Hvad er en privat pasningsordning oprettet af forældre?

I en Privat Pasningsordning oprettet af forældrene er forældrene arbejdsgiver og indgår en aftale med en person om pasning i et af forældrenes hjem.

Børn kan fra de er 24 uger gamle og ind til skolestart være tilknyttet en privat.

Hvordan opretter jeg privat pasningsordning til mine børn?

Du skal selv finde den person, du ønsker at ansætte i den private pasningsordning.

Der skal udarbejdes en pasningsaftale mellem dig som arbejdsgiver og den ansatte. Pasningsaftalen skal godkendes af den tilsynsførende før ordningen kan træde i kraft og tilskuddet udbetales. 

Tilskud til en Privat Pasningsordning i forældrenes eget hjem er skattefrit for forældrene, men skattepligtig for den, der ansættes til at passe barnet/børnene.

Tilskuddet til en Privat Pasningsordning overføres til ansøgerens NemKonto, når pasningsaftalen er godkendt.

Viborg Kommune indberetter den ansattes indtægt til SKAT.

Du bliver arbejdsgiver

Når du ansætter en person til at passe dit barn i din egen private pasningsordning, bliver du arbejdsgiver for vedkommende.

Det vil sige, at du får ansvaret for indbetaling af ATP, feriepenge og tegning af lovpligtige forsikringer.

Den ansatte skal som udgangspunkt selv sørge for at indbetale B-skat af den udbetalte løn.

I kan hente hjælp hos Skattestyrelsen, som kan rådgive både dig og den ansatte.

Der skal en gang om måneden indsendes en lønkvittering til forvaltningen. Lønkvitteringen skal være underskrevet af den ansatte. 

Pasningsaftale og godkendelse

Når I vil oprette en privat pasningsordning, skal I udarbejde en pasningsaftale og en ansøgning om tilskud. Pasningsaftalen skal du udfylde sammen med den person, du vil ansætte til at passe dine børn. 

Pasningsaftalen, og dermed ansættelsen af en person til at passe barnet/børnene, skal godkendes af den tilsynsførende for området, inden tilskuddet kan udbetales. Den tilsynsførende vil i den anledning komme på besøg og have en samtale med dig og den, du ønsker at ansætte. Tilsynsførende sørger også for at indhente straffe- og børneattest.

Forvaltningen skal orienteres om eventuelle ændringer af pasningsaftalen eksempelvis i forhold til ansættelse af vikar. Blanketten til ændring af pasningsaftalen skal sendes til forvaltningen. 

Kontakt

Sabrina Rettig Kjærulff

Assistent

Til spørgsmål om ansøgninger, økonomi og bevillinger.

Tlf: 87 87 10 78

Michael Grarup Broe Møller

Pædagogisk konsulent

Tlf: 87 87 10 22

Annette Jønsson

Pædagogisk konsulent

Tlf: 87 87 10 19