You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Opret privat pasningsordning som forældre

Som forælder har du mulighed for at få tilskud til at ansætte en person til at passe dit barn. I har også mulighed for at gå sammen med andre forældre og ansætte en person til at passe jeres børn i fællesskab.

Hvad er en privat pasningsordning oprettet af forældre?

I en privat pasningsordning oprettet af forældrene er forældrene arbejdsgiver og indgår en aftale med en person om pasning i et af forældrenes hjem.

Børn kan fra de er 24 uger gamle og ind til skolestart være tilknyttet en privat pasningsordning.

Hvordan opretter jeg en privat pasningsordning til mine børn?

Du skal selv finde den person, du ønsker at ansætte i den private pasningsordning.

Der skal udarbejdes en tilskudsblanket mellem dig som arbejdsgiver og den ansatte. Tilskudsblanketten skal godkendes, før ordningen kan træde i kraft og tilskuddet udbetales. 

Tilskud til en privat pasningsordning i forældrenes eget hjem er skattefrit for forældrene, men skattepligtig for den, der ansættes til at passe barnet/børnene.

Tilskuddet til en privat pasningsordning overføres til ansøgerens NemKonto, når tilskudsblanketten er godkendt.

Viborg Kommune indberetter den ansattes indtægt til SKAT (som B-skat).

Du bliver arbejdsgiver

Når du ansætter en person til at passe dit barn i din egen private pasningsordning, bliver du arbejdsgiver for vedkommende. Det vil sige, at du får ansvaret for indbetaling af ATP, feriepenge og tegning af lovpligtige forsikringer.

Den ansatte skal som udgangspunkt selv sørge for at indbetale B-skat af den udbetalte løn.

I kan hente hjælp hos Skattestyrelsen, som kan rådgive både dig og den ansatte.

Der skal en gang om måneden indsendes en lønkvittering til forvaltningen. Lønkvitteringen skal være underskrevet af den ansatte. 

Tilskudsblanket og godkendelse

Når I vil oprette en privat pasningsordning, skal I udfylde en tilskudsblanket. Du skal udfylde blanketten sammen med den person, du vil ansætte til at passe dine børn. 

En tilsynsførende kommer på besøg i hjemmet og har en samtale med dig og den, du ønsker at ansætte. Viborg kommune indhenter straffe- og børneattest.

Forvaltningen skal orienteres om eventuelle ændringer af pasningsaftalen eksempelvis i forhold til ansættelse af vikar. 

Selvbetjening

Kontakt

Annette Jønsson

Pædagogisk konsulent

Tlf: 87 87 10 19

Charlotte Hove Pedersen

Chefkonsulent

Tlf: 87 87 10 62