You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Børn og unge med erhvervet hjerneskade

Hjerneskadeteamet yder hjælp til børn og unge med erhvervet hjerneskade.

Hvis jeres barn har fået en erhvervet hjerneskade, har I mulighed for at kontakte hjerneskadeteamet. Teamet vil, med deres særlige konsulentfunktion, være med til at sikre jeres barns genoptræning ud fra sygehusets genoptræningsplan.

Hjerneskadeteamet består af en:

 • psykolog og specialist i børneneuropsykologi
 • socialrådgiver
 • ergoterapeut
 • logopæd
 • uddannelsesvejleder (deltager ad hoc)

I og jeres barn vil på baggrund af hjerneskadens omfang blive fulgt af hjerneskadeteamet. Der vil individuelt blive taget stilling til de konkrete indsatser ud fra barnets aktuelle funktionsniveau.

Teamet kan hjælpe med at give information og vejledning til forældre, lærere og pædagoger.

Hjerneskadeteamets indsatser

Afhængig af skadens karakter iværksætter Hjerneskadeteamet forskellige indsatser.

Det kunne eksempelvis være:

 • fysisk genoptræning og vejledning til hensigtsmæssige hjælpemidler
 • afdækning af det kognitive funktionsniveau
 • vejledning i forhold til kognitiv træning
 • vurdering af barnets læringspotentiale og vejledning i forhold til skoleplacering
 • vejledning og undervisning ved tale-sprog- og hørevanskeligheder
 • vejledning til barnets familie
 • vejledning og konsulentbistand til forældre, skole og børnehave

Kontakt

Konny Philipsen

Psykolog og specialist i børneneuropsykologi

Mandag - onsdag: 8.00 - 15.30
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 13.30

Tlf: 29 40 27 47