You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hjælpemidler og støtte til handicappede børn

Læs om dine muligheder og søg om hjælp og støtte, hvis dit barn er handicappet.

Viborg Kommune kan på forskellig vis hjælpe økonomisk og med udstyr, hvis du har et handicappet barn.

Det er muligt at låne hjælpemidler af Viborg Kommune. Hjælpemidlerne skal kompensere for en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos dit barn.

Det er muligt at få tilskud til forbrugsgoder. Forbrugsgoder skal kompensere for en varig fysisk nedsat funktionsevne.

Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i almindelig handel og letter dagligdag for dit barn i hjemmet.


Det kan være, at der bliver egenbetaling, når I køber et forbrugsgode.

Det er muligt at få økonomisk tilskud til boligændringer. Betingelsen er, at dit barn har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Boligændringen skal være nødvendig for, at dit barn kan opholde sig i boligen og/eller være med til, at dit barn bliver mere selvhjulpent.

Viborg Kommune yder støtte til tilretning af almindeligt fodtøj, ortopædiske fodindlæg og fodtøj til personer, der har varige og svære foddeformiteter. Se servicelovens §11 og §12, hvordan vi yder støtte i forbindelse med foddeformiteter.

Du skal regne med egenbetaling på ortopædisk fodtøj. Egenbetalingen reguleres en gang om året.

Viborg Kommune yder ikke tilskud til ortopædiske fodindlæg ved blød platfod hos børn.

Vi kan yde hjælp til at købe almindeligt fodtøj dit barn, hvis det har størrelsesforskel på fødderne på mindst to hele skonumre, så I er nødt til at købe to par sko. Viborg Kommune betaler halvdelen af udgiften.

Et støttekorset er et ortopædisk hjælpemiddel, som korrigerer, aflaster eller støtter. I kan låne støttekorsettet, hvis det er dokumenteret, at dit barns lidelse er varig og uden muligheder for behandling. Det er en forudsætning, at korsettet i væsentlig grad afhjælper den nedsatte funktionsevne.

Vi har mulighed for at yde støtte til et støttekorset til børn med

  • skoliose, som er en skævhed af rygsøjlen med rotation og krumning til siden
  • muskeldystrofi, som er svind af rygmuskulaturen.

Der er mulighed for at få økonomisk støtte til bil. Det er en betingelse, at dit barn har en varig nedsat funktionsevne, der gør det svært for dit barn at komme rundt, hvis I ikke transporterer barnet i bil.

Vi vurderer på baggrund af din ansøgning, om dit barn er væsentligt vanskeligere at transportere end andre børn på samme alder.

Viborg Kommune vurderer også, om jeres kørselsbehov kan dækkes på anden vis.

Kontakt

Visitationen for hjælpemidler og forbrugsgoder til børn

87 87 61 35

Åbningstid

Hverdage

08.00-12.00