You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Dækning af merudgifter ved barns handicap

Find information om muligheden for dækning af merudgifter, der er en direkte følge af dit barns handicap.

Merudgifter

Viborg Kommune dækker nødvendige merudgifter, der er en direkte følge af dit barns handicap. 

Eksempler på merudgifter kan være:

  • bleer til børn der almindeligvis vil være udover den almindelige blealder eller børn, der har et behov for særlige eller ekstra forbrug af bleer
  • kost og diætpræparater efter dokumenteret lægebehov
  • medicin og sygehusophold, der må anses for at være udover, hvad der almindeligvis kan forekomme
  • befordring og kurser, der vurderes nødvendige for at forældrene kan varetage omsorgen for sit barn

Det er din socialrådgiver, der vurderer hvilke merudgifter, som Viborg Kommune betaler.

Udgifterne skal overstige et minimumsbeløb årligt (5.207 kr. i 2022). Beløbet er hverken skattepligtigt eller bestemt af din indkomst.

Selvbetjening