You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Søg om aflastning

Få viden om, hvordan du får aflastning i eget hjem eller udenfor hjemmet til dit barn.

Søg om aflastning i eget hjem

Du kan søge om aflastning i eget hjem, hvis du har et barn med betydelig funktionsnedsættelse, og hvis I som familie har behov for støtte til at få familielivet til at hænge bedre sammen.

Hvad vil det sige at få aflastning i eget hjem?

Aflastning i eget hjem betyder, at der kommer én person hjem til jer og hjælper med at passe og pleje jeres barn, således I som familie har mulighed for at lave noget andet. Aflastning kan være med til give dig og din familie mere luft i hverdagen.

Hvem kan få aflastning i eget hjem?

Er du forælder til et barn med betydelig funktionsnedsættelse og et særligt behov for støtte, kan du søge om aflastning i eget hjem. 

Sådan søger du om aflastning i eget hjem

Du kan søge om aflastning i eget hjem gennem dit barns sagsbehandler i Familieafdelingen. 

Får du bevilliget aflastning, skal du som udgangspunkt selv finde en  aflastningsperson. Er det ikke muligt, hjælper dit barns sagsbehandler i Familieafdelingen med at finde én. 

Det er et krav, at aflastningspersonen er fyldt 18 år og er interesseret i at arbejde med børn med funktionsnedsættelse. 

Søg om aflastning udenfor hjemmet

Du kan søge om aflastning udenfor hjemmet, hvis du har et barn med betydelige funktionsnedsættelser, og hvis du som forælder mangler tid og overskud i hverdagen til andre gøremål.

Hvad vil det sige at få aflastning udenfor hjemmet?

Aflastning udenfor hjemmet betyder, at dit barn kan komme på et opholdssted, på en døgninstitution eller i en aflastningsfamilie.

Hvem kan få aflastning i eget hjem?

Er du forælder til et barn med betydelige funktionsnedsættelser, der har særlig behov for støtte, som kan være vanskeligt at dække i hjemmet, så er det muligt at søge om aflastning udenfor hjemmet. Du kan også søge om aflastning udenfor hjemmet, hvis du som forælder til et barn med handicap mangler tid og overskud til at gøre andre ting end at passe og pleje dit barn i hverdagen.

Sådan søger du om aflastning udenfor hjemmet

Du kan søge om aflastning udenfor hjemmet gennem dit barns sagsbehandler i Familieafdelingen. 

Kontakt

Familieafdelingens frontteam

87 87 76 40
Send sikker mail som borger Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Du kan ringe til Familieafdelingens rådgivere i hele kommunens åbningstid. Rådgiverne træffes dog bedst på nedenstående tidspunkter:

 

Mandag kl. 8.15-9.15

Tirsdag kl. 13.00-14.00

Onsdag kl. 8.15-9.15

Torsdag kl. 13.00-14.00

Fredag kl. 8.15-9.15

 

Kontakt Socialvagten på tlf.: 87 87 87 87, hvis det er uden for kommunens åbningstider.