You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tilbud til forældre med børn 0-1 år

Alle nybagte forældre i Viborg Kommune får besøg af sundhedsplejersken i den første tid efter fødslen.

Din sundhedsplejerske får automatisk besked fra jordemoderen, når du har født. Vi kontakter dig få dage efter fødslen, for at aftale et besøg hjemme hos jer. 

Sundhedsplejersken giver råd og vejledning om dit barn og families sundhed og trivsel.  

Dit barn bliver undersøgt og observeret, så vi sammen sikrer, at det trives og udvikler sig normalt.  

Sundhedsplejersken vurderer kontakten og tilknytningen mellem dig og dit barn.

Hvis du selv har nogle spørgsmål, oplever usikkerhed eller ikke føler dig tilpas, kan du også tale med sundhedsplejersken om det. 

 

Hvornår kommer sundhedsplejersken på besøg? 

De første to gange, hvor sundhedsplejersken skal se dit barn, vil vedkommende komme hjem til dig. Herefter kan du i samarbejde med din sundhedsplejerske beslutte, om du foretrækker at få besøg i dit eget hjem eller komme ind til konsultation ved de efterfølgende samtaler.

Se, hvem der er sundhedsplejerske i dit område og find adressen, hvor vi afholder konsultationer i dit område, her. 

 

Besøg i hjemmet

 • Når barnet er 4 - 6 dage gammelt
 • I løbet af de første 2 uger efter fødslen

 

Konsultation eller hjemmebesøg

 • Når barnet er 3 - 5 uger
 • Når barnet er 7 - 10 uger
 • Når barnet er 4 - 6 måneder
 • Når barnet er 8 til 10 måneder

 

Derudover kan du sammen med din sundhedsplejerske aftale besøg eller konsultation efter behov. 

 

Forældregrupper

Du har som forælder mulighed for at deltage i Forældregruppe. Sundhedsplejersken i dit lokalområde sammensætter og inviterer grupper af forældre med spædbørn. Den første gang I mødes, deltager sundhedsplejersken. Her vil I blive præsenteret for hinanden og få mulighed for at lave aftaler om, hvordan I kan komme godt i gang i gruppen.

Tal med din sundhedsplejerske, hvis du gerne vil være med i en forældregruppe.

 

Åbent konsultation ved fysio- og ergoterapeuter

Du har mulighed for at komme til åben konsultation ved fysio- og ergoterapeuter i Sundhedscenter Viborg.

Du finder konsultationstider på Sundhedscenter Viborgs hjemmeside.

 

Åbent tilbud i Sundhedsplejen

I nogle lokalområder inviterer Sundhedsplejen til Åbent tilbud.

Der vil være oplæg om forskellige emner fx søvn, holdninger til mad og måltider, sygdom og forebyggelse af ulykker - der mulighed for drøftelser bagefter.

Medbring selv noget at sidde på og det, du har behov for ift. dit barn.

Der er ikke tilmelding, så du møder bare op. 

Se herunder hvor og hvornår, der er Åbent tilbud i dit lokalområde.

 

Temaer og datoer 

2024

 • 25/6: Oplæg fra dagpleje/vuggestue om den gode opstart i pasning.

Nogle af gange vil  en fagperson udefra holde et oplæg de første 30-40 min. Derefter er der tid til lidt fælles drøftelse af et emne, og til sidste vil der altid være tid til socialt samvær.

Det vil på skift være en af distriktets sundhedsplejersker, der deltager.

Tid og sted

Kl. 9 – 10.30 i Sundhedssatellit Bjerringbro, Storegade 18, 8850 Bjerringbro 

2024

 • 28/8: Tandplejer + mad og måltider
 • 25/9: Fysioterapeut/motorisk udvikling
 • 30/10: Syge børn og sikkerhed i hjemmet
 • 27/11: Søvn

2025

 • 29/1: Den gode overgang til dagtilbud
 • 26/2: Tandplejer + mad og måltider

 

Tid og sted

Sundhedssatellitten i Karup, Gl. banevej 8, 7470 Karup
Alle dage er fra kl. 10.00-11.00