You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Læringssyn

Læringssynet er ét af vores fire syn i Viborg Kommune.

Læringssyn

  • Børn skal lære at lære gennem bevidste læringsstrategier, gode arbejdsvaner og evne til fordybelse.
  • Børn har mange læringsbaner, og vi skal være opmærksomme på dem alle.
  • Vi arbejder dynamisk med at finde de rette balancer mellem den intenderede, den realiserede, den formelle og den uformelle læring.