You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hjælp ved bekymring for børn og unges trivsel og udvikling

Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) arbejder med børns trivsel og positive udvikling. PPL giver råd, sparring og vejledning til dig som forælder, dit barn og samarbejdspartnere. Som forælder kontakter du PPL via dit barns sundhedsplejerske, kontaktpædagog eller dagplejer. Går dit barn i skole, er kontaktlæreren/klasselæreren din indgang til PPL.

Har I en bekymring for jeres barns indlæring, trivsel, adfærd, tale/sprog, hørelse, motorik eller sansebearbejdning, anbefaler vi, at I kontakter dit barns sundhedsplejerske, kontaktpædagog, dagplejer eller kontaktlærer/klasselærer.

Via jeres fagprofessionelle kontaktperson kan I komme i kontakt med PPL-teamet. I dialog mellem jer, dagtilbud, skole og PPL, vurderer vi dit barns samlede situation og taler om, hvordan de vigtige voksne omkring jeres barn og bedst understøtter sund trivsel og positive udvikling.

Hvad kan vi hjælpe med i PPL?

PPL består af en lang række faggrupper og enheder, som kan give dig råd og vejledning om børns trivsel og positive udvikling.

Faglighederne i PPL er:

  • Fysio- og ergoterapeuter
  • Psykologer
  • Læringskonsulenter
  • Logopæder og hørekonsulenter
  • Ressourcepædagoger

PPL-teamets arbejdsområde

Vi dækker 0-18 års området, når der er bekymring for et barns indlæring, trivsel, adfærd, tale/sprog, hørelse, motorik eller sansebearbejdning

Vores primære arbejdsområde er dagtilbud og skoler, hvor vi samarbejder tæt med jer forældre og personalet, samt ledelsen i børnehuse, i dagplejen og på skolerne. Vi samarbejder også med øvrige relevante faggrupper.

Kontakt PPL

Forældre kan kontakte PPL via barnets sundhedsplejerske, kontaktpædagog, dagplejer eller kontaktlærer/klasselærer.

Støtte fra PPL til børn, der er i privat pasningsordning

For private pasningsordninger gælder, at I kan kontakte tilsynskonsulenten evt. gennem jeres børnepasser.

Som privat skole eller institution, kan du kontakte PPL via mail

Pædagogisk Praksis og Læring