You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hjælp ved bekymring for børn og unges trivsel og udvikling

Er du bekymret for dit barns trivsel og udvikling, så er det muligt at få råd, sparring og vejledning til dig som forælder, dit barn og samarbejdspartnere. For at få råd, sparring og vejledning skal du som forældre kontakte dit barns sundhedsplejerske, kontaktpædagog, dagplejer eller kontaktlæreren/klasselæreren i dit barns klasse.

Har I en bekymring for jeres barns indlæring, trivsel, adfærd, tale/sprog, hørelse, motorik eller sansebearbejdning, anbefaler vi, at I kontakter dit barns sundhedsplejerske, kontaktpædagog, dagplejer eller kontaktlærer/klasselærer.

Via jeres fagprofessionelle kontaktperson kan I komme i kontakt med en ressourceperson. Sammen med jer, jeres barns dagtilbud eller skole, vurderer vi dit barns samlede situation og taler om, hvordan de vigtige voksne omkring jeres barn bedst understøtter barnets sunde trivsel og positive udvikling.

Hvad kan ressourcepersonerne hjælpe med?

Der er flere forskellige faggrupper, der agerer ressourcepersoner, og som kan give dig råd, sparring og vejledning om børn og unges trivsel og positive udvikling. Ressourcepersonerne kan bl.a. være:

  • Fysio- og ergoterapeuter
  • Psykologer
  • Læringskonsulenter
  • Logopæder og hørekonsulenter
  • Ressourcepædagoger

Ressourcepersonernes arbejdsområde

Vi dækker 0-18 års området, når der er bekymring for indlæringen, trivslen, adfærden, tale/sprog, hørelse, motorik eller sansebearbejdning blandt børn og unge.

Vores primære arbejdsområde er dagtilbud og skoler, hvor vi samarbejder tæt med jer som forældre og personalet, samt ledelsen i børnehuse, i dagplejen og på skolerne. Vi samarbejder også med øvrige relevante faggrupper.

Kontakt 

Forældre kan komme i kontakt med ressourcepersonerne via barnets sundhedsplejerske, kontaktpædagog, dagplejer eller kontaktlærer/klasselærer.

Støtte til børn, der er i privat pasningsordning

For private pasningsordninger gælder, at I kan kontakte tilsynskonsulenten evt. gennem jeres børnepasser.

Som privat skole eller institution, kan du komme i kontakt med ressourcepersonerne via mail

Pædagogisk Praksis og Læring