You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Afbrænding af affald

Herunder kan du læse hvad du må brænde af - og hvornår du må brænde af.

Afbrænding af affald er kun tilladt i et godkendt afbrændingsanlæg, og derfor kan Viborg Kommune ikke give accept til affaldsbrænding. Det gælder også for afbrænding af haveaffald, papir og andre mindre ”normale” afbrændinger. Affald skal derfor afleveres på lossepladsen eller genbrugsstation.

Lejrbål, Sct. Hans Bål og lignende

Lejrbål, Sct. Hans Bål og lignende bål, der ikke har til formål at bortskaffe affald må gerne afbrændes.
Det er dog ikke lovligt at brænde f.eks. haveaffald eller papir, selvom afbrændingen kaldes f.eks. lejrbål. Afbrænding af haveaffald Sct. Hans aften er tilladt for alle.

 

Landbrug og afbrænding

Læhegn

Grenaffald fra en- eller flerrækkede læhegn må afbrændes på egen grund. Men afbrændingen må kun ske i landzone, og udenfor landsbyafgrænsningerne.

Afbrænding må kun ske 1. november til 1. marts.

Det er en god idé at kontakte kommunen inden afbrændingen, da det derved sikres, at der ikke sker unødvendig udrykning af Midtjysk Brand & Redning.

Halmafbrænding

Halm eller andre landbrugsafgrøder må ikke afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer. Disse bestemmelser gælder dog ikke for:

  • Flammebehandling af ukrudt
  • Afbrænding af halm fra frøgræsser på arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år
  • Halm der har været anvendt til overdækning eller lignende
  • Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer
  • Våde halmballer
  • Det er ikke tilladt at foretage sammenhængende fladeafbrænding af stubmarker

Afbrænding må først foretages, når der er sket orientering til Midtjysk Brand & Redning på tlf. 89 70 35 99.

Skovbrug

Det er tilladt for skovbrug at afbrænde træstød og hugstaffald. Dette gælder dog kun i en sammenhængende bevoksning af skovtræer på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde. Skovbrugets afbrænding kan altså ske lovligt uden dispensationer i henhold til miljøreglerne.

Inden afbrænding skal Viborg kommunes miljøafdeling kontaktes.

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer