You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Olietank

Inden du etablerer, sløjfer eller ændrer en olietank, skal du huske at anmelde dette til kommunen.

Etablering af olietank

Etablering skal anmeldes til os senest 14 dage før opsætning. I anmeldelsen fortæller du kommunen, hvor på grunden, tanken skal være, og hvornår du etablerer den.

Vi kan forbyde opstilling tanken, hvis der er risiko for forurening af drikkevand.

Når du køber en ny olietank, skal du have en tankattest fra leverandøren. Attesten er en garanti for, at din olietank er typegodkendt til at opbevare fyringsolie.

Sløjfning af olietank

Sløjfning skal anmeldes til os. Eventuelt restindhold i tanken og rør fjernes.

Herefter skal du vælge mellem at:

  • fjerne tanken
  • afmontere påfyldningsstudsen, og få tanken afblændet således, at påfyldning ikke kan finde sted.

Hvis der foregår kørsel med tunge køretøjer over den sløjfede tank, er det en god idé, at tanken fyldes med sand.

Du kan læse miljøstyrelsens vejledende udtalelse om sløjfning af olietanke under 6.000 liter.

Uheld med din olietank - ring 112

En skade, hvor olie løber ud på jorden eller på gulvet, skal du i straks ringe til 112. Så kan brandvæsnet komme ud og foretage en akut begrænsning af skaden. 

Efterfølgende skal du snarest muligt kontakte Viborg Kommune, Teknik og Miljøs jordgruppe, 87 87 56 09.

Ældre eller mindre skade

Hvis du opdager en ældre olieforurening, eller der kun er sket et lille spild, som ikke kræver akut indsats, er det tilstrækkeligt at ringe til Teknik og Miljøs jordgruppe, 87 87 56 09.

Du er som tankejer selv ansvarlig for oprensning af forureningen. Vi kan kræve, at du betaler for, at jorden bliver undersøgt og renset op.

Forsikring

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, som er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation eller olieleverandører, der får olie fra et af disse.

Miljøtjek af olietank

Hvis du er i tvivl om hvornår din olietank skal sløjfes, anbefaler vi, at du får det tjekket i forbindelse med det årlige besøg af skorstensfejer eller oliefyrsteknikker.

Det samme gælder for tankejere, som er i tvivl om deres tankanlæg opfylder reglerne. Det er vigtigt, at anlæggene opfylder reglerne, især i forhold til at være dækket af den særlige forsikringsordning, som findes for villatanke.

Du kan læse mere om sløjfning af olietank på miljøstyrelsens hjemmeside. Der kan du også læse mere om aldersgrænser for forskellige typer af olietanke.

Villa-olietank

En villaolietank er en olietank, der bruges til opvarmning af privat bolig og er mindre end 6.000 liter. Alle villaolietanke omfattet af en kollektiv forsikringsordning, hvis tank og rørsystemerne er etableret og drevet lovligt.

Du kan læse mere om forsikringsordningen på Topdanmarks hjemmeside.

Din olietank er IKKE lovlig, hvis den:

  • er udstyret med et returrør mellem oliefyr og tank (et såkaldt tostrenget system)
  • er overjordisk (f.eks. i kælder eller udendørs) og ikke har en overfyldningsalarm
  • er gravet ned før 1. april 1970 (som hovedregel)
  • er en kugleformet plasttank af mærket AJVA-PLAST A/S, der har været gravet ned i 20 år eller mere eller har et fabrikationsnummer mellem 1400 og 6800.

Olietank til erhvervsmæssigt brug

Kontakt

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer