You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Solceller

Ønsker du at installere et solcelleanlæg, skal du være opmærksom på, om der er særlige forhold for lige netop din ejendom.

Du skal sikre dig, at anlægget ikke strider mod bestemmelser i bl.a:

  • bygningsreglement
  • lokalplan - byplanvedtægt
  • tinglyste deklarationer
  • bestemmelser om fredning m.v.

Byggetilladelse

Hvis bygningen - med solcelleanlægget placeret parallelt med tagbeklædning - kan overholde højde- og afstandskrav i gældende bygningsreglement eller lokalplan, kræver det ingen byggetilladelse.

Hvis bygningen ved opsætning af solcelleanlægget, afviger fra højde- og afstandskrav iht. gældende bygningsreglement eller lokalplan, eller solcelleanlægget opsættes på stativ, vil det kræve en byggetilladelse, før solcelleanlægget må opstilles.

Du skal sikre, at solcelleanlægget ikke er reflekterende, og placeringen bør tilpasses således, at det ikke er til gene for naboer.

I de tilfælde, hvor solcelleanlægget ikke kan overholde bestemmelser i gældende bygningsreglement eller lokalplan, skal kommunen foretage en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Dette kan medføre en høring i området.

Erhverv og landbrug

Opsætningen af solcelleanlæg på en erhvervsvirksomhed, avlsbygninger, driftsbygninger, industribygninger, m.v., eller på terræn, altid kræve byggetilladelse.

Placeres solcelleanlægget på terræn, eller på avlsbygninger, driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger i landzone, kan det ligeledes kræve en landzonetilladelse.

Anden lovgivning

Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan/byplanvedtægt, skal du undersøge, om der kan være forhold i planen, som forhindrer opsætningen af solcelleanlæg. 
Er dette tilfældet, kan det kræve en dispensation i forhold til den aktuelle plan. Dette kan medføre en høring i området.

Der kan være andre love, som regulerer eller begrænser muligheden for opsætningen af solcelleanlæg, f.eks. naturbeskyttelsesloven og planloven, herunder lokalplaner.

På dette link på Danmarks Miljøportal kan du selv undersøge, hvilke bindinger, der kan være på din ejendom.

Tinglysning og fredning

Der kan være på deklarationer, servitutter, og andre tinglysninger på din ejendom.

På tinglysningen.dk kan du undersøge, hvad der er på din ejendom.

Fredet eller bevaringsværdig

Hvis din ejendom er fredet eller registreret som bevaringsværdig, skal du kontakte kommunen. Du kan undersøge om din ejendom er registreret på kulturstyrelsen.dk.

BBR når du er færdig

Når du er færdig med dit anlæg, skal du registrere det i Bygnings og boligregistret. (BBR). Benyt nedenstående boks: Send BBR-oplysninger om tekniske anlæg

Byggeri

87 87 52 52
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer

Telefonen er åben: 

Mandag - onsdag:

 9.00 - 14.00

Torsdag:

 9.00 - 17.00

Fredag:

 9.00 - 13.00